Консервация и реставрация на картини Онлайн обучение

1,200.00Лева

Винаги безплатна доставка
КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН - ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ В ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЛЕ ПОСОЧЕТЕ ЗА КОЯ ОТ СЕСИИТЕ СЕ ЗАПИСВАТЕ. Автор и водещ д-р Михаил Николов /худ.реставратор – теолог/. В този курс е включено участие във форум. Форумът е /затворен тип/ и външни потребители нямат достъп. Всички текстови материали и тестове са включени в обучителния модул. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕДНОМЕСЕЧНА ЗАЯВКА. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА /16 СЕДМИЦИ/ ИНТЕНЗИВНО В СЛЕДНИТЕ СЕСИИ: от 1 Октомври до края на м. Януари от 1 Февруари до края на м. Май /Обучението може да се осъществи и по заявка за определени месеци като е необходимо предварително да се свържете с нас/. Ако имате регистрация в сайта на фирмата и сте се записали за определен курс, след потвърждение от страна на банката за платена такса от администратор ще получите потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% имате възможност да получите сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. Повече за сертификатите можете да видите в сайта на програмата. Научните знания се предоставят в достъпна форма насочват към критично отношение към някой дейности спрямо похватите и информацията, представяна от тях. Разработените теми са аргументирани с позоваването /цитирането/ на чужди автори. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Курсът "Консервация и реставрация на картини" е предназначен за студенти, ученици над 16 години, научни и музейни експерти, учители, педагози, художници, реставратори, историци, археолози и др. специалисти, както и за широк кръг от хора желаещи да повишат познанията си в тази област. Настоящият курс учебно не е обвързан с други организации и институти. Той предлага информацията "такава каквато е" и не претендира за изчерпателност. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация придобити от практиката и посочени в използваната литература и линкове към организации. Съдържание на темите: 1. Основни понятия – Въведение в консервацията и реставрацията на картини. 2. Къде можем да придобием специалност или професия по консервация и реставрация. Как да изберем мястото къде да учим, специализираме или да доразвием уменията си в тази област. Близки области на професията. 3. Основни познания за принципи и изсквания на православна, католическа и Западноевропейска техника на изпълнение. Догматико-канонически изисквания при православна и католическа религиозна живопис – принципи. 4. Безопасни условия на труд при работа в лаборатории и ателиета по консервация и реставрация на картини. 5. Документация и начини на документиране според Европейска рамка и международни стандарти. 6. План-програми за консервационно реставрационна намеса. 7. Фотодокументация. 8. Анализи – видове и начини. 9. Лабораторни методи за контрол на консервацията и реставрацията и методи за изследвания на старите картини. 10. Описание на състоянието на картините и теологически иследвания. 11. Причини за уврежданията платната. 12. Исторически аспект за реставрацията на платна. 13. Методология при реставрацията на картини. 14. Бои, пигменти, багрила. 15. Отстраняване на неоригинални покрития при платна – надживописвания. 16. Пигменти - видове и техните свързватели в реставрацията при работа с водни техники. 17. Методи за датиране на стари картини и живопис изработени върху платно. 18. Техника и технология на живописта при картините. 19. Начини за почистване според състав и структура на платното и грунда. 20. Грундове – състав, структура, свойства. 21. Как се реставрира основата. 22. Укрепване на основата. 23. Възстановителни дейности – укрепване на живописен слой. 24. Грундове – видове и увреждания и начини за справяне с проблемите. 25. Нарушение на живописта – видове увреждания и начини на възстановяване. 26. Техники за разкритие на оригинал от надживописвания. 27. Приготвяне на колета. 28. Пренасяне на нова основа. 29. Начини за укрепване на страници. 30. Видове лакове и фиксативи и видове нанесени покрития според състав и периодизация. 31. Начини на възстановяване на фиксативите. 32. Почистване на живописния слой – начини. 33. Ретуш и видове ретуши, как да ги направим според периодизацията и според международните изисквания. 34. Нанасяне на нови фиксатори и покрития заменящи оригиналните или допълващи според периодизация и международни стандарти. 35. Допълнение: Корозия на метали - желязо и въглеродни сплави. Мед и медни сплави - състав, структура и свойства. Метални части използвани в картините и рамкирането. 36. Управление на ателие и/или лаборатория по консервация и реставрация на картини. 37. Документи, конвенции и узаконяване/лицензиране на дейността като реставратор на картини в България и в някой страни по света. 38. Концепция за поддържане нивото на професионализъм при консервационно-реставрационните дейности след придобиване на лиценз. В материалите и темите са включени и специализирани рецепти от проведени изследвания при консервация и реставрация на живопис върху платна. Допълнения: Видео файлове и материали предоставени във платформата за обучение. Във форума ще имате възможност да контактувате с водещия на програмата, който ще ви ръководи и напътства във всички теми и занятия. През тези четири месеца се цели да обогатите знанията си в сферата на консервацията и реставрацията като програма, както и да придобиете опит на теория и методите на работа. Разработката включва класически технологии и нови такива за възстановка описани в темите. Форумът и обучителния модул са отворени 24 часа – седем дни в седмицата, така, че да можете в удобно за Вас време да отговорите на темите и да се включите в тях. Достъпът до форума и модулите е с потребителски имена и пароли. Темите са написани достъпно, а представянето им е съобразено с международната система за продължаващо образование на университетско ниво. Мултимедията е разработка с /аудио/ видео, текстови материали с улеснена навигация, която още при първото „влизане“ ще усвоите. ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и/ или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална или друга цел при условие, че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от г-н Михаил Николов носител на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор и курсът. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП! ЗАПЛАЩАНЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯНА ЕДИНСТВЕНО И САМО ПО БАНКОВ ПЪТ! При въпроси за повече информация се свържете с нас.

  • Модел: painting-cancas-conservation

Вашият IP адрес е: 34.239.151.124