Разработване на програми

800.00Лева
Моля обадете се за цена

ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ / РАЗРАБОТКИ / ИНДИВИДУАЛНИ КУРСОВЕ /Индивидуална разработка на дипломни работи, курсови работи, есета, реферати или магистърски тези, презентации/. Модулни програми за обучение по определена тема или сфера могат да бъдат разработени по заявка. Програмата или курсът ще бъде добавен в системата и желаещите ще имат възможност да задълбочат познанията си в определена област. За разработка на определен модул /курс/ е необходимо да изпратите предложение за разработка /описвате желаният курс - тема/ и го изпращате до нашият екип. Работим и с външни специалисти /магистри, специалисти с научно образователни степени доктор и научно звание доцент/, които с техните компетенции в определени области ще задоволят Вашите изисквания за съставянето на курс или обучение. Курсовете могат да бъдат създадени и като дипломни проекти / работи / WORD или pdf /epub електронни книги готови за печат. Цената за дипломен проект, курс или разработка е според обема 120 страници - 800 лева -/без снимковия, графичен или илюстративен материал/ чист текст шрифт Times New Roman - стандартен размер 14 /снимките, графиките, преводи от други езици за разработката НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО/. Ако имате Ваши графики, рисунки или снимков материал е необходимо предварително да ни го изпратите с описание на файловете. Изходните материали ще бъдат написани на български език, стилово издържани и подредени, готови за печат, технически отговарящи на разработената тема. Посочките /позоваването/, цитати и др. се отбелязват или под черта или се индексират в края на глава или произведение и се посочва от къде е цитата или кой е автора, страница и т.н. /Използваме литература на немски, английски, френски, холандски, руски, гръцки и японски език/. За други езици предварително уточняваме детайлите. Материалите получавате записани на DVD-R диск с приложенията и текста с препоръчана поща на посочен от Вас адрес. Време за разработка на материал от 120 страници - 45 работни дни. Всяка разработка е уникална и не повтаря други автори, разработва се единствено за целта и желанието на потребителя. Области на разработките: Изобразително изкуство, История на изкуството, Живопис, Графика, Реставрация и консервация, Техники в изобразителното изкуство, История и Археология, Археометрия, Педагогика /Начална и предучилищна педагогика, Специална, Социална/, Методика, Технологии, Музеология, Библиотечно- информационни науки, Културно историческо наследство, Християнско изкуство, Агиология, Религия, История на религиите, Църковна археология, Архитектура, Дизайн, Мода, Български език и летература, Психология, Журналистика, Кино, Театър, Културология, Мултимедийни технологии, Европейско сътрудничество и интеграция, Английски език и литература. /цената за написване - превод на английски език се договаря допълнително, както и сроковете/.

  • Модел: eduthesisdiplomaproject

Вашият IP адрес е: 3.227.240.72