Майсторски клас мултимедиен иновативен метод в обучението по....

300.01Лева

Винаги безплатна доставка
Майсторски клас: Мултимедиен иновативен метод в обучението по изобразително изкуство. Автор и водещ д-р Михаил Николов. Сесиите са с продължителност 5 работни дни и стартират всеки месец, началото на всяка седмица от месец октомври до месец юни включително. Обучението се провежда онлайн и е съобразено с изискванията на европейската рамка за lifelong learning. След завършване на майсторският клас участниците получават безплатно сертификат регистриран в сайта. ТЕМА: МУЛТИМЕДИЕН ИНОВАТИВЕН МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. Структура и съдържание на разгледаните теми: Част Първа: Увод, Обратна връзка, Роля на мултимедията в обучението и приложението и в други предмети, План и реализация на мултимедийният проект, Създаване, Визуализация - визия, Запис на звук, Художествено оформление, Текст и текстообработка,Безплатни приложения за флаш и друг тип поточно видео, Видео и аудио миксиране, Запис на цифров носител, Презентация, Публикуване на медията на уеб сървър, Домейн и др., Авторско право и базов модул - регистрация, Обучение и приложение, Разглеждат се факторите, които влияят за обучението и прилагането на мултимедия в изобразителното изкуство, Как се изгражда система от знания за същността, целта и задачите на обучението и възпитанието, чрез изобразителното изкуство в исторически и съвременен аспект. Разглеждат се доминиращите условия за получаване на познание, План конспекти на урока, Съпоставка за усвояване на материя и прилагане на знания в различните възрастови граници /Предучилищно обучение и Основно образование, Средно образование, Висше образование/, Посочват се и се разглеждат онлайн курсове в световни университети и институти на база международен опит. Част Втора: АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛЯТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ С МУЛТИМЕДИЯ, Възможности на мултимедията, Обучение във форум, Lifelong learning, Какво получават и какво да очакват обучаващите се, чрез метода на мултимедийното обучение?, Мултимедията при обучение на лица със специални образователни потребности /СОП/, Заключение и изводи. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП! ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА НА ПРОГРАМАТА, ПОСОЧЕН ПО-ДОЛУ

  • Модел: eduinteractivemultimedia

Вашият IP адрес е: 44.221.70.232