Безплатен курс Творческо писане

Винаги безплатна доставка
КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ДВА ПЪТИ ГОДИШНО ОТ 31 МАРТ ДО 1 ЮНИ И ОТ 22 СЕПТЕМВРИ ДО 23 НОЕМВРИ /ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОСОЧИТЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЛЕ ЗА КОЯ ОТ СЕСИИТЕ СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ Курсът по Творческо писане представя начините да се научим да пишем - творческо писане - представя и кратки разкази на английски и български изик. Ръководство и учебно пособие за автори - начинаещи и напреднали. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Проекта се реализира безвъзмездно, което го прави изключителен като принос, чрез споделянето на информацията с други хора. Този проект "Творческо писане " е предназначен за студенти, ученици над 16 години, учители, педагози, художници, любители писатели и др. специалисти, както и за широк кръг от хора желаещи да се включат в споделянето на тяхното творчество. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на словото и различните източници за информация придобити от практиката. Желаете ли да напишете разказ, есе или тема? Желаете ли да го споделите с повече хора? Искате ли да получите насоки? Ако отговорът на тези въпроси е ДА - можете да се запишете. Автор на курса по творческо писане е Цвета Петрова - магистър по живопис, художник реставратор, магистър английски език и литература. Преподавател по живопис, консервация и реставрация, англииски език и др. Привърженик на идеята за "Life Long Learning". Преводач и автор на разкази и учебни помагала "Creative writing". Модулът е разделен на три части: Първата част се нарича "Диалогът" - тя включва аргументацията, идеята за реализация на темата и завършва с т. нар. "Brain storm". Акцентът тук е в непринуденият диалог между читател и писател от който извличаме есенцията и набелязваме стратегията си. Втората част наречена "Изграждането" - пристъпваме към реализирането на действието /случката/ в битието на словото. Разглеждат се основните похвати и техники на писане. Последната част - "Творческо писане" е най-интересна защото представлява самото творческо писане. Тази електронна разработка /на български и английски език/ включва общо трите части като краен резултат от ДИАЛОГ, ИЗГРАЖДАНЕ И ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ. Целта е да бъде открит личния /индивидуален/ стил и неподозираните възможности на спонтанното писане. Именно то е ключ към новите неизследвани земи на нашата душевност, въображение, интелектуалност споделени и превърнати в реалност чрез словото. Всичко за курса можете да прочетете на следния линк: http://education.castrobg.com/ Курсът е безплатен: Чл. 26 от Всеобщата декларация на ООН човешките права гласи: "Всеки има право на образование. Образованието трябва да бъде безплатно ..." ние вярваме, че това може да се превърне в реалност. Отделните модули включени в определен курс са описани в сайта на курса. Ако имате регистрация в сайта и сте се записали за определен курс, след одобрение на администратор ще получите допълнително потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Курсовете предлагани от www.castrobg.com НЕ СА АКРЕДИТИРАНИ и не са обвързани с кредити по модули или системи с други организации. Те са разработени единствено за образователна и научна цел. Има редица стопански и нестопански организации за акредитация, които дават насоки за оценка и/или акредитация на учебните програми. Те се различават значително по своите изисквания за квалификация и заинтересованите могат да ги разгледат въз основа на целите си. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ентусиазъм за да завършите започнатото и да отделите по един - два часа седмично /може и повече при желание/. Важно! Утвърждаването процеса на знания и умения чрез безплатното онлайн обучение на castrobg.com е допълнително обучение към традиционните методи. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% получавате сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. След проверка на учебната дейност и резултати, постигнати в оценки и/или %, сертификатите се издават от www.castrobg.com като са подписани от автора на съответния курс. За получаването на сертификата можете да прочетете на следния линк от сайта: http://e-shop.castrobg.com/art/index.php?main_page=index&cPath=184_185 ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и / или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална цел при условие че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от носителя на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор.

  • Модел: creative writing with tsveta pet


Вашият IP адрес е: 54.90.83.229