Безплатен курс по консервация и реставрация

КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ДВА ПЪТИ ГОДИШНО ОТ 31 МАРТ ДО 1 ЮНИ И ОТ 22 СЕПТЕМВРИ ДО 23 НОЕМВРИ /ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОСОЧИТЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЛЕ ЗА КОЯ ОТ СЕСИИТЕ СЕ РЕГИСТРИРАТЕ/ Всичко за курса можете да прочетете на следния линк: http://education.castrobg.com/ Курсът е безплатен: Чл. 26 от Всеобщата декларация на ООН човешките права гласи: "Всеки има право на образование. Образованието трябва да бъде безплатно ..." ние вярваме, че това може да се превърне в реалност. Отделните модули включени в определен курс са описани в сайта на курса. Ако имате регистрация в сайта и сте се записали за определен курс, след одобрение на администратор ще получите допълнително потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Курсовете предлагани от www.castrobg.com НЕ СА АКРЕДИТИРАНИ и не са обвързани с кредити по модули или системи с други организации. Те са разработени единствено за образователна и научна цел. Има редица стопански и нестопански организации за акредитация, които дават насоки за оценка и/или акредитация на учебните програми. Те се различават значително по своите изисквания за квалификация и заинтересованите могат да ги разгледат въз основа на целите си. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ентусиазъм за да завършите започнатото и да отделите по един - два часа седмично /може и повече при желание/. Важно! Утвърждаването процеса на знания и умения чрез безплатното онлайн обучение на castrobg.com е допълнително обучение към традиционните методи. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% получавате сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. След проверка на учебната дейност и резултати, постигнати в оценки и/или %, сертификатите се издават от www.castrobg.com като са подписани от автора на съответния курс. За получаването на сертификата можете да прочетете на следния линк от сайта: http://e-shop.castrobg.com/art/index.php?main_page=index&cPath=184_185 Автор на проекта за безвъзмездно обучение по консервация и реставрация и повишаване нивото на знания и обмяна на опит при различни специалисти е реставратора - теолог Михаил Николов Повече за него можете да прочетете в сайта на фирма Кастро www.castrobg.com Предвид факта, че все по-малко учебници и помагала на български език свързани с реставрационни дейности се издават напоследък, авторът на проекта безвъзмезно споделя и разглежда много от въпросите засягащи проблематиката в предоставените теми за консервационно-реставрационни практики. Научните знания се предоставят в достъпна форма насочват към критично отношение към някой дейности спрямо похватите и информацията, представяна от тях. Разработените теми са аргументирани с позоваването /цитирането/ на чужди автори. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Курсът "Консервация и реставрация" е предназначен за студенти, ученици над 16 години, научни и музейни експерти, учители, педагози, художници, реставратори, историци, археолози и др. специалисти, както и за широк кръг от хора желаещи да повишат познанията си в тази област. Настоящото учебно помагало не е обвързано с други организации и институти. То предлага информацията "такава каквато е" и не претендира за изчерпателност. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация придобити от практиката и посочени в използваната литература и линкове към организации. Представеният курс по "Консервация и реставрация" съдържа следните теми : 1. Бои, пигменти, багрила. 2. Консервация и реставрация на керамични предмети - принципи. 3. Консервация и реставрация на предмети от мед и медни сплави. 4. Консервация на монети. 5. Корозия на метали - желязо и въглеродни сплави. 6. Мед и медни сплави - състав, структура и свойства. 7. Отстраняване на лакови покрития при възрожденски икони. 8. Пигменти - видове и техните свързватели в реставрацията при работа с водни техники. 9. Радиовъглероден метод за датиране. 10. Реставрация и консервация на мраморни предмети. 11. Реставрация на маслена живопис - съпоставки. 12. Специфика при реставрация и консервация на папирус. 13. Техника и технология на възрожденската българска иконопис. ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и / или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална цел при условие че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от г-н Михаил Николов носител на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор.

Добави към кошницата:

  • Модел: course restoration2013


Вашият IP адрес е: 54.90.83.229