Експертиза на произведения на изкуството


Моля обадете се за цена

Често, когато човек не е професионалист, трудно може да разбере, че пред него стои фалшификат. Експертизата изисква умения, познания и специално оборудване. За да се определи истинската стойност на дадено произведение и автентичността му е необходимо да се проведе оглед. Често се бъркат понятия експертиза и оценка. Има съществена разлика между тях. Експертизата ще ви помогне да определите, че пред вас имате оригинал или фалшификат, отразено в документацията. Също така, направените изследвания ще помогнат да се определят индивидуалните характеристики на произведението, ще се отговори на въпроса за авторството, периода на създаване на произведението, използваните материали, дали този стил и материали са типични за автора. Експертизата ще отговори и на въпроса дали това произведение е обект на културно наследство. Предприятие Кастро извършва изследване на: икони, картини /маслени, акрилни, смесена техника/, графика /молив, креда, въглен/, дърворезби, керамика и мозайка, книжни фондове, изделия от камък /каменна пластика/, рамки на картини, музейни експонати, археологически находки, предмети от метал и др.) - произведения на изящните и приложни изкуства, както и археологически, етнографски и други с тези характеристики. Понякога е необходимо да се извърши физикохимичен анализ, снимков материал, графична документация /при необходимост/. Можем да направим, специално заснемане /инфрачервено, ултравиолетово, рентгенография, спектрометрия и др./. Тъй като на всеки клиент случаят е индивидуален, за повече информация можете да се свържете с екипа лицензиран от Министерство на културата. Ценовият диапазон варира от 100 до 500 лв. в зависимост от приложените изследвания и документация с проучвания. Услугата с получените готови документи се изпълнява до 10 работни дни.

  • Модел: Expertise Concern Castro A-23
  • Произведено от: Concern Castro

Вашият IP адрес е: 18.205.176.100