Брокер на недвижими имоти

650.01Лева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА ЕДИН МЕСЕЦ. КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕДНОМЕСЕЧНА ЗАЯВКА. ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В СЛЕДНИТЕ СЕСИИ: Стартира всяко първо число на месеца. Обучението може да се проведе и в избран от Вас период /необходимо е предварително да се свържете с нас за уточняване на дати/. Програма за експерти и мениджъри на агенции за недвижими имоти, които искат да увеличат професионалното си ниво за кратко време. Подобряване на уменията за покупка и наемане на обекти. Обучение по програмата "брокер" за всеки, който е решил да стане висококвалифициран специалист в областта на услугите за недвижими имоти. курсът е подходящ и за лица, които желаят да продадат имота си без посреднически фирми. Курсът осигурява пълен цикъл с набор от теми за недвижими имоти. За този модул има изискване да участвате във форум /затворен тип/ - само регистрирани потребители имат достъп. Продължителност на курса – един месец. Провежда се онлайн. Необходимо е да имате елементарни познания за работа с компютри и интернет, достатъчно добра интернет връзка и желание да завършите обучението. Програмата е балансиран набор от дисциплини, в комплекс за изпълнение на сделки с недвижими имоти, а именно: правните основи на гражданския оборот на недвижимите имоти, психология на сключване на сделката. Обучението в програмата за професионални брокери ще бъде полезно за експерти и агенти на недвижими имоти, мениджъри на отдели и агенции за недвижими имоти, както и други лица, които се интересуват от овладяване на нов тип професионална дейност като професионален специалист по недвижими имоти. Програмата има за цел да: - дава задълбочени познания в областта на недвижимите имоти и практикуващите брокери на пазара на недвижими имоти, - да ви подготви с всички правни данни за сделката, - да можете да определяте най-ефективните начини за насърчаване на различни сделки, - да ви покаже как да направите по компетентен начин предварителна продажба, - да ви научи как да провеждате ефективни преговори с клиента, - да ви представи правилен начин за планиране, организиране и развитие на маркетингови дейности, както и правилно да представяте услугите си. Очаквани резултати от обучението: Обучението в програмата позволява на участниците да получат допълнителни професионални компетенции, необходими за провеждане на дейности по сделки с недвижими имоти. Анализиране динамиката на търсенето и предлагането на пазара на недвижими имоти. Ще можете да управлявате процесите за предоставяне на услуги за недвижими имоти. Правилно управление на персонала на агенция за недвижими имоти. Идентифициране на ефективни начини за насърчаване на определени обекти на недвижими имоти. План, организиране и разработване на маркетингови мерки за насърчаване на услугите за недвижими имоти и др. По важните теми които курсът по време на обучението разглежда: 1. Какво е брокер и с какво трябва да се запознае при продажбата на недвижими имоти. 2. Проблеми при сделки и документация. 3. Обявите за продажби и наеми, как да напишем правилно обява и какви снимки да приложим. 4. Кадастрална карта на недвижимите имоти. 5. Нотариус и сделки с недвижими имоти. 6. Законодателство на Република България и други страни със съпоставка за начините на придобиване и работа по сделки с недвижими имоти. 7. Нотариални актове и други документи. 8. Недвижими културни ценности. Работа с обекти регистрирани като „паметници на културата“. 9. Как да преговаряме правилно за сделките с недвижими имоти. 10. „Подводните камъни“ и некоректните брокери, как постъпват и какви „хитрини“ използват, как да ги разпознаем и как да избегнем проблемите. 11. Психология за сключване на сделка. 12. Счетоводство/осчетоводяване на услуги и дейности с недвижими имоти, регистрация на права на недвижими имоти и сделки с тях. 13. Ипотека на имот. 14. Банкови заеми/кредити за пазара на недвижими имоти. 15. Използване на земята за търговски цели, в зависимост от категорията на земята. 16. Видове търговски обекти и изисквания за различни видове обекти. 17. Социалните мрежи и начините за реклама, минуси при рекламите в социални мрежи. 18. Конкурентоспособност. 19. Ценообразуване на имотите и начините на оценка. 20. Стандарти за работа. 21. Работа със собственици и работа с клиенти. 22. Договори за услуги. Акценти и тънкости в договорите. 23. Управление на собствеността. 24. Основни видове сделки при недвижимите имоти. 25. Как да изберем инвестиционнен обект и на каква цена. 26. Защо можем да инвестираме в обект /недвижим имот/ и каква ще е печалбата. 27. Промени в пазара на недвижими имоти за наемодатели и наематели. 28. Наем, приватизация, обратно изкупуване на недвижими имоти. 29. Концепцията на търговския център. 30. Аспекти на рекламата сайт и лого. 31. Анализ на потребителите и анализ на конкуренцията. 32. Специфики при работата с високобюджетни обекти при недвижимите имоти. 33. Специфики при сделките с недвижими имоти за хотелския бизнес. Изисквания, ограничения, забрани. 34. Изчисляване на инвестиционната привлекателност, търсене и перспективи на този сегмент от нежилищни недвижими имоти. След приключването на обучението се издава сертификат за брокер, регистриран за онлайн проверка в сайта на Академия Кастро. За повече информация можете да се свържете с нас. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП!

  • Модел: estateagent21

Вашият IP адрес е: 3.215.16.238