Английски език онлайн обучение за възрастни C1 C2

350.00Лева

Винаги безплатна доставка
ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЕЛИЯ ТЕКСТ ПРЕДИ ДА НАПРАВИТЕ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ИНДИВИДУАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ - Чрез Skype или друга комуникационна програма. Програмата за обучение е с учебна система отговаряща на следните нива: - C1, C2 Всички учебни материали са включен в таксата за обучение. Този тип преподаване позволява да провеждате видео и телефонни обаждания или да обменяте съобщения. Обучението се провежда в предварително уговорени дни от седмицата и часове. Преди да се запишете се свържете с нас за уточняване на час. Програмата за обучение е индивидуална и се изготвя според нивото. Цена за астрономичен час - 35 лева за нива C1 и C2 Първият учебен час е безплатен, като така получавате 11 учебни часа. Необходимо е да заплатите предварително пакет от 10 учебни часа. ЕЗИКОВИ НИВА Общоевропейската референтна езикова рамка е ориентир, който се изполва за описание на постиженията при изучаване на чужди езици на обучаемите в Европа. Рамката е изготвена от Съвета на Европа и нейна основна цел е да осигури единен метод за обучение и оценка, който се отнася за езиците в Европа. От 2001 година с резолюция на Съвета на Европа се препоръчва използването на чуждоезиковата рамка и въвеждане на системи за проверка на чуждоезиковите умения. Съществуват няколко референтни нива на владеене на чужд език, които са приети като европейски стандарт за класификация. Най-ниското ниво е А1 - начинаещ във владеенето на чужд език, следват А2, B1, B2, C1, и С2. Последното ниво, доказва професионално владеене на чуждият език. Всеки езиков изпит, който познавате в Европа е приравнен към нивата например от Cambride: First Certificate of English (FCE) - се приравнява на ниво В2 от Европейската езикова рамка, Certificate of Advanced English (CAE) - се приравнява на ниво С1 от Европейската езикова рамка, Certificate of Proficiency in English (CPE) - се приравнява на ниво С2 от Европейската езикова рамка. Свободно използване на езика C1 - Можете да разбирате широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавяте имплицитни идеи. Може да се изразявате спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използвате ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Можете да се изказвате ясно и добре структурирано с по-сложни теми и да владеете добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта. Свободно използване на езика C2 - Можете да разбирате без усилие практически всичко, което четете или чувате. Можете да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмирате взаимосвързано. Можете да се изразявате спонтанно, много свободно и точно. Можете да отличавате фини смислови нюанси, дори в по-сложни ситуации. ПРЕПОДАВАТЕЛИ СА ЛИЦА С ДЪЛГОГОДИШНА ПРАКТИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА С МАГИСТРАТУРИ ПО АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ. СЪЩИТЕ СА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПРЕВОДАЧИ. ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН И НЕ Е СВЪРЗАНО С ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО, КОЕТО ПРАВИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕЗИКА ПРИЯТНО В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ И ОБСТАНОВКА, КОЯТО ВИЕ ИЗБИРАТЕ. КОНСУЛТАЦИИТЕ И УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СУТРИН ИЛИ СЛЕД ОБЯД СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА. ЗА ВСЯКО НИВО ОТ ЕЗИКОВИТЕ КУРСОВЕ СЕ ИЗДАВА СЕРТИФИКАТ. СЕРТИФИКАТИТЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ В САЙТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОВЕРКА НА ВАЛИДНОСТ. Издаваме сертификати за всички успешно преминати езикови нива от Европейска референтна езикова рамка на обучение: А1, А2, B1, B2, C1 и C2. Официалният документ посочва нивото ви на владеене на английски език пред работодатели и кандидатстване за работа или добавете сертификата към Вашето CV. ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЕДИНСТВЕНО И САМО ПО БАНКОВ ПЪТ И МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ТЯХ В ОТДЕЛНИТЕ МОДУЛИ.

  • Модел: englishonlineadultsC1&C2

Вашият IP адрес е: 3.238.4.24