Оценител на произведения на изкуството

900.01Лева

Винаги безплатна доставка
ОЦЕНИТЕЛ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО Автор и водещ д-р Михаил Николов Програмата се провежда онлайн след предварителна едномесечна заявка. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ИНТЕНЗИВНО, ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В СЛЕДНИТЕ СЕСИИ: от 1 Октомври до края на м. Декември от 1 Ноември до края на м. Януари от 1 Декември до края на м. Февруари от 1 Февруари до края на м. Април от 1 Април до края на м. Юни Тази програма изисква да участвате във форум затворен тип - външни лица нямат достъп. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ: Не се изисква предишен опит. Изисква се да имате отдаденост и любов към изкуството, антиките, историята и разбира се към средствата които ще получавате за оценител. Този курс може да Ви подготви за оценител и след съответните регистрации и изпити да добиете професия – независим оценител. /Програмата не е обвързана със Камара на независимите оценителите в България, но може да Ви помогне да извадите необходимите сертификати и да работите като независим оценител на произведения на изкуството, търговец на антики и произведения на изкуството, експерт към галерия или музеи, фирми, организации и фондации, както и да ви научи как да отворите собствен бизнес/. Обучението по програмата е в рамките на изследване на оценката на произведенията на изкуството и е съобразена юридически със законодателството на Република България след консултации със специалисти. За да бъдете оценители е необходимо да си осигурите професионално проучване, становища относно автентичността и стойността на произведенията които изследвате за оценка - антики и/или бижута за застрахователни цели, професионална оценка, както и добро познаване на търговете и как те се провеждат. До каква степен може да достигне оценката на дадено произведение и защо???! Оценителите е необходимо да притежават обширни познания по история на изкуството и международния пазар на изкуство. Задължително е пълното разбиране и тълкуване на местните и международни закони, включително наредбите към тях. Оценителите трябва да разбират принципите, използвани за определяне на реална пазарна стойност за културните ценности. Амбициозните оценители на изкуството се очаква да имат познания за много стилове и периодизация. Тази програма може да ви помогне да се развиете в оценяването. Препоръчително е да преминете всички модули, но по Ваша преценка може би се интересувате от конкретни произведения. Много пъти ставаме свидетели на това как в една галерия или музей някой казва: „Това произведение ми харесва“. Това е много хубаво изказване, но ако попитаме: „Защо Ви харесва произведението“? – отговор не можем да получим, заради малкото познаване на изкуството. Всичко, което ни трябва за да получим необходимите знания е да отделим малко повече време за тази програма: Ще научите как да станете член на професионална организация в България и чужбина. Как да стартирате собствен бизнес и да подобрите възможностите си за добра кариера. Ще научите също за изследванията и попълването на доклади за оценка, фотодокументация на произведения на изкуството и начинът на представяне на дадено произведениие било то антика или част от колекция. Ще можете да прецените в какво състояние са дадени културни ценности и необходима ли е допълнителна консервационна или реставрационна намеса. Аукционните къщи и фирми предлагащи оценки на произведения на изкуството са най-големите работодатели, които ще Ви потърсят. Въпреки това, някои оценители избират да работят като независими, което прави работата им по-привлекателна и гъвкава, защото използват работното време за пътувания и развлечения, освен за задълженията си. Онлайн програмата е отлично съчетание на заетостта Ви и ученето, което не зависи от километрите и разстоянията за да участвате. Курсът насърчава индивидуалното творчество и същевременно дава солидна основа за овладяване на практическите и естетически умения. Придобитите знания са необходими и могат да бъдат използвани за преминаване към по-високо ниво или за независимо проучване и творческа дейност. СЪДЪРЖАНИЕ: Задължителни модули + един избираем*: Въведение в оценката на произведения на изкуството. Научни изследвания и анализи – изследователски методи. Единни стандарти на професионална оценка и практика. Аукциони – покупка и продажба. Разбирането на пазарна стойност и преценка за оценяване. Оценка и документация. Оценка според правните и нормативни документи - правни и етични аспекти. Търговска среда. Как да стартираме собствен бизнес /откриване на фирма и/или регистрация за упражняване на професия/. Установяване на автентичност на произведения на изкуството. Пазар на изкуство и антики. Трафикът на антики и произведения на изкуството. История на изкуството. Преценка от необходимост за консервационно реставрационни дейности – увреждания и загуби. ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ: 1. Антични мебели. 2. Антични монети и нумизматика. 3. Археологически предмети и ценности паметнци на културата. 4. Археологически и етнографски ценности. 5. Архитектурни паметници на културата. Недвижими имоти. 6. Художествени паметници на културата. 7. Картини /маслена и акрилна живопис/. 8. Фотографски колекции. 9. Бижута и диаманти, злато и сребро, благородни метали, скъпоценни камъни в сферата на ново изящно изкуство. 10. Бижута и диаманти, злато и сребро, благородни метали, скъпоценни камъни в сферата на античното изкуство. 11. Антиквариат. 12. Исторически предмети. 13. Икони. 14. Стенописи. 15. Църковна утвар. 16. Стъклопис и произведения от стъкло. 17. Текстил вкл. килими. 18. Музикални инструменти. 19. Азиатско изкуство. 20. Африканско изкуство. 21. Ориенталско изкуство. 22. Предколумбово изкуство - индианско изкуство. 23. Мозайка. 24. Керамика и порцелан. 25. Ново и съвременно българско изкуство. 26. Ръкописи и книжни произведения. 27. Играчки. 28. Модерно изкуство. 29. Изящни изкуства. 30. Скулптура. 31. Военни и антични оръжия. 32. Графика. 33. Дърворезба. *Внимание от избираемите модули можете да изберете не по-малко от един. В задължителната част от програмата безплатно е включен един модул по Ваш избор. Всеки допълнителен модул се заплаща допълнително. Цената на допълнителен модул е 100 /сто/ лева. Модулът е приложим за специалисти, експерти, бакалаври, магистри и докторанти, както и за широк кръг от хора, желаещи да повишат познанията си в определена насока, лица над 16 години, студенти и други лица работещи в близка или подобна сфера на програмата. Модулът е разработен с електронен учебник с инструкции и лекции. Обучението се провежда изцяло онлайн е не е обвързано с посещение на място. При завършване на курса получавате сертификат от Предприятие Кастро за Оценител на произведения на изкуството + специалността/специалностите избрани допълнително. Сертификатът е подписан от водещите на програмата и регистриран в сайта. Сертификат се получава след попълването на тестовете, които съпровождат програмата. Автор на проекта и водещ на програмата за повишаване нивото на знания и обмяна на опит при различни специалисти е худ.реставратор - теолог Д-р Михаил Николов. Програмата за оценители на произведения на изкуството към Предприятие Кастро има за цел да подготви и обучи участниците като им показва как да станат професионалисти в тази област. Модулите имат за цел да покажат високо професионално ниво чрез избиране на съответна професионална насока от обучаемите. Те ще могат да се запознаят със спецификата и естеството свързани с едно бъдещото развитие на участниците като специалисти. Модулите насърчават личната интерпретация и изследване в множество аспекти до изграждането на утвърдена основа в оценката на различни произведения на изкуството – това се постига чрез съблюдение от страна на водещите професионалисти и експерти на програмата. ПОДРОБНОСТИ ЗА КУРСА: Ако имате регистрация в сайта и сте се записали за определен курс, след потвърждение от страна на банката за платена такса от администратор ще получите потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% имате възможност да получите сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. Повече за сертификатите можете да видите в сайта на програмата. Научните знания се предоставят в достъпна форма насочват към критично отношение към някой дейности спрямо похватите и информацията, представяна от тях. Разработените теми са аргументирани с позоваването /цитирането/ на чужди автори. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Настоящият курс учебно не е обвързан с други организации и институти. Той предлага информацията "такава каквато е" и не претендира за изчерпателност. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация придобити от практиката и посочени в използваната литература и линкове към организации. ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и / или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална или друга цел при условие че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от г-н Михаил Николов носител на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор и курсът. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП! В ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЛЕ ОТБЕЛЕЖЕТЕ КОЙ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ МОДУЛИ ЖЕЛАЕТЕ /КЪМ ОСНОВНИЯ КУРС ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ДОБАВИТЕ ЕДИН МОДУЛ БЕЗПЛАТНО/ ВСЕКИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ СЕ ЗАПЛАЩА ОТДЕЛНО!

  • Модел: artappraiseronlinecourse


Посетителите които закупиха този продукт, закупиха също и...


Вашият IP адрес е: 3.215.16.238