Маслена живопис онлайн обучение

900.01Лева

Винаги безплатна доставка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА ТРИ МЕСЕЦА. КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕДНОМЕСЕЧНА ЗАЯВКА. Сесиите започват всяко първо число на месеца. Автор и водещ д-р Михаил Николов Програмата се провежда онлайн след предварителна едномесечна заявка. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ И СЕ ПРОВЕЖДА В СЛЕДНИТЕ СЕСИИ: от 1 Октомври до края на м. Декември от 1 Ноември до края на м. Януари от 1 Декември до края на м. Февруари от 1 Февруари до края на м. Април от 1 Април до края на м. Юни Този курс има изискване да участвате във форум /затворен тип/ - само регистрираните за курса имат достъп. Обучението по програмата е в рамките на изследване на живописните изображения като уникален жанр със собствен комплекс, синтаксис и история. Програмата насърчава разнообразието на практика и тълкуване, иновации и експерименти от страна на обучаващите се. Чрез живописните изображения завършилите програмата ще бъдат насърчени на практика с разработване на идейни, естетически и технически умения. Разработката е в интердисциплинарна среда на високо ниво: самостоятелна мотивация, интелектуален капацитет и отговорност. Задачите в тези условия най-добре насърчават и развиват способността на художника. Наблюдението на Вашите творби създадени по време на обучението е добър начин да погледнете и критично на готовите произведения. Къде и как можем да подобрим живописната творба, това са съществени неща от работата и проучването на дадена картина. Програмата насърчава личната интерпретация и изследване като разработката е изцяло Ваша след консултация и напътствия. Онлайн художествените програми са отлично въведение и финал в изучаването на съвременното изобразително изкуство. Курсът насърчава индивидуалното творчество и същевременно дава солидна основа за овладяване на практическите и естетически умения. Придобитите на знания са необходими и могат да бъдат използвани за преминаване към по-високо ниво или за независимо проучване и творческа дейност. СЪДЪРЖАНИЕ: Въведение в живописта, видове материали и повърхности, първи стъпки заедно, обработка на повърхностите и основите, дву и три-измерни форми и изображения, перспектива, пространствени ефекти и текстури, как да държим четката за различните произведения, които ще ги създадем и какви четки да изберем за тях., получаване на цветовите съчетания, колористичен кръг или таблица, как да създадем произведението на практика, създаване на натюрморт, създаване на пеизаж, създаване на портрет, лакови покрития и рамкиране. Модулът е приложим за специалисти, експерти, бакалаври, магистри и докторанти, както и за широк кръг от хора, желаещи да повишат познанията си в определена насока, ученици, студенти и лица работещи в близка или подобна сфера на програмата. Модулът е разработен с електронен учебник с инструкции и лекции. Обучението се провежда изцяло онлайн е не е обвързано с посещение на място. При завършване на курса получавате сертификат от Предприятие Кастро подписан от водещите на програмата и регистриран в сайта. Автор на проекта и водещ на програмата за повишаване нивото на знания и обмяна на опит при различни специалисти е реставратора - теолог Д-р Михаил Николов. Курсовете по изкуства предлагани от Предприятие Кастро имат за цел да подготвят и обучат участниците като им помагат да станат професионални художници. Те имат за цел да покажат високо професионално ниво на обучаемите и да ги запознаят със спецификата на естетическите и художествени стилове в изкуството. Художникът трябва да се запознае с най-разнообразни и сложни традиции в изобразителното изкуство и да се подготви чрез самодисциплина и критично, ако е необходимо за да успее като професионален художник. Предприятие Кастро ще Ви помогне с напътствия да усъвършенствате вашите творчески и технически умения, като ви дава възможност да изградите кариерата си като професионален художник. Програмите насърчават личната интерпретация и изследване в множество аспекти до изграждането на утвърдена основа в изкуството – това се постига чрез съблюдение от страна на водещите професионалисти и експерти. Предприятието предлага на обучаемите творчески и технически умения, необходими, за да процъфтят в днешния художествен свят. ПОДРОБНОСТИ ЗА КУРСА: Ако имате регистрация в сайта и сте се записали за определен курс, след потвърждение от страна на банката за платена такса от администратор ще получите потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% имате възможност да получите сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. Повече за сертификатите можете да видите в сайта на програмата. Научните знания се предоставят в достъпна форма насочват към критично отношение към някой дейности спрямо похватите и информацията, представяна от тях. Разработените теми са аргументирани с позоваването /цитирането/ на чужди автори. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Настоящият курс учебно не е обвързан с други организации и институти. Той предлага информацията "такава каквато е" и не претендира за изчерпателност. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация придобити от практиката и посочени в използваната литература и линкове към организации. ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и / или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална или друга цел при условие че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от г-н Михаил Николов носител на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор и курсът. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП!

  • Модел: oil-painting-online-edu-castro

Вашият IP адрес е: 3.215.16.238