Религия онлайн обучение

649.99Лева

Винаги безплатна доставка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА ТРИ МЕСЕЦА. КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕДНОМЕСЕЧНА ЗАЯВКА. Сесиите започват всяко първо число на месеца. Автор и водещ д-р Михаил Николов Програмата се провежда онлайн след предварителна едномесечна заявка. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ И СЕ ПРОВЕЖДА В СЛЕДНИТЕ СЕСИИ: от 1 Октомври до края на м. Декември от 1 Ноември до края на м. Януари от 1 Декември до края на м. Февруари от 1 Февруари до края на м. Април от 1 Април до края на м. Юни Този курс има изискване да участвате във форум /затворен тип/ - само регистрираните за курса имат достъп. ОПИСАНИЕ: Изследване на световните големи религиозни традиции, включително индуизма и будизма, религиите на Китай и Япония, юдаизма, християнството и исляма. Тази програма се фокусира върху академичното изучаване на религията, като се обърне специално внимание на: общи измерения на религиозния опит; взаимодействието на религията и културата; религиозна вяра и опит; религиозно изразяване в митовете, ритуали, символи, и социална организация; религиозни отговори на архетипни проблеми на човешкия опит. Защо живота ни е пряко засегнат от мисли и вярвания на други култури. СЪДЪРЖАНИЕ: СВЕТОВНИ МИТОВЕ И ВЯРВАНИЯ: Анализира религията като универсален аспект на човешката култура под формата на мнение, действие и ритуали, които се занимават със свръхестествени същества и сили. Фокусиране върху характеристиките на основните местни вярвания и митологии. Подчертава: психологическите, религиозни и културни значения на митовете. ЮДАИЗЪМ И СТАР ЗАВЕТ: Библията (Стария завет), със специално внимание към историческото развитие на религиозните институции и литературата на древния Израел. Обхваща фона, появата, развитието и напредъка на еврейския народ и традициии. Юдаизма и връзката с езически, християнски, ислямски и светски общества на повече от три хилядолетия. Религиозни концепции, Бог, човешката природа, пророчеството и теодицеята също са проучени и описани. ХРИСТИЯНСТВО И НОВ ЗАВЕТ: Изследва историческите / критичните аспекти на литературата, която става писанието за християнската църква/. Набляга на взаимодействието между нововъзникващите църкви и юдаизма, от една страна, и между църквата и гръко-римските култури, от друга. Проследява нтелектуалното развитие на християнството, с внимание към големите християнски мислители и техните позиции по отношение на философските проблеми на християнската теология. КАТОЛИЦИЗЪМ И ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА: Произход на християнската църква и нейното историческо развитие през годините, идеологическа система. Важни исторически епохи и събития, които формирали и създали съвременната църква, в допълнение към доктрините, традициите и институционалните форми в техните специфични исторически и културни контексти. ИСЛЯМСКА ТРАДИЦИЯ И ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ: Религията на исляма в многобройните му аспекти: пре-ислямска Арабия, пророка Мохамед, в Корана, пророческите традиции, традиция и обичаи, право, теология, основни деноминации, философия и мистицизъм. Изучава връзката на целия свят - фундаментализъм в отговор на религиозния модернизъм и либерализма. ИНДУИЗЪМ И БУДИЗЪМ: Древни и съвременни аспекти на индуизма, най-важните текстове на традицията, както и концепциите за Бог, душа, ритуали и доктрини. Обяснява практиката на будизма, философските теории на Буда, медитация, и нирвана, влиянието на будизма и индуизма на днешната религия и политика. РЕЛИГИИТЕ НА КИТАЙ И ЯПОНИЯ: Исторически текстове и контексти на най-големите китайски религии от Шан шаманските практики за дебати за религията в съвременния Китай. Шинто и японски будизъм и техните роли в японското общество и култура. ИНДИЙСКИ ФИЛОСОФИИ: Доктрини и аргументи на големите индийски училища по философия (Самкхя, Будзъм, Веданта). Религиозни системи от логически обсъждания на човешката душа, Бог, и пътят към нирвана. РЕЛИГИИ В АМЕРИКА: Историческо и социално развитие на религията в Съединените щати, включително местните религии, протестантски и римокатолически, християнство и юдаизъм. Обхваща религиите по време на робството и религията и Черната църква, религия и пол, съживяване и фундаментализъм, нови религиозни движения. СРАВНИТЕЛНА РЕЛИГИЯ: Разглежда световните големи религиозни традиции, включително индуизъм и будизъм, религиите на Китай и Япония, юдаизма, християнството и исляма. Целият ни живот е засегнат и зависим от това, което се случва в другите култури и страни. Добре е да се разбираме помежду си, така толкова по-добър е шансът за постигане на по-безопасна, по-продуктивна и по-грижовна общност. СЪВРЕМЕННА РЕЛИГИОЗНА МИСЪЛ: Академични изследвания на религията, с внимание към: общи измерения на религиозния опит; взаимодействието на религията и културата; религиозни вярвания; религиозно изразяване в митовете, ритуалите, символика и социална организация; религиозни отговори на човешките проблеми. ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА: Философски анализ на основните религиозни концепции, като : Бог, връзката между вяра и разум, човешката природа, свобода на волята, безсмъртие, и проблемът със злото. ДУШЕВНО ИЛИ ДУХОВНО ЗДРАВЕ: Правим ли разлика между религия, богословие и душа. Разгледани са етапите на индивидуалната духовност в развитието и отношенията със здравето от гледна точка на световните религии. Оценка ефективността на практика и как духовността засяга живота на хората. ФИЛОСОФИЯ НА ЕТИКА И ПРАВО: Философските проблеми на социално и политическо взаимодействие, включително идеология, право и етика. Нормативните етични теории, които опитват да кажат това, което ние трябва да направим и отношенията между правни норми и правилата на етиката и обичаите. Изследва се моралното мислене като строга етична позиция, която може да се приложи към реалния живот опит. МЕТАФИЗИКА: Понятията за съществуване, същност на Бог, универсални данни, характер на промяната, възможност, причинно-следствената връзка, пространство и време. Традиционни философски въпроси, които представляват част от метафизиката: свободна воля, ум/тяло, душа, съзнание, както и съществуването на абстрактни субекти. Модулът е приложим за специалисти, експерти, бакалаври, магистри и докторанти, както и за широк кръг от хора, желаещи да повишат познанията си в определена насока, ученици, студенти и лица работещи в близка или подобна сфера на програмата. Модулът е разработен с електронен учебник с инструкции и лекции. Обучението се провежда изцяло онлайн е не е обвързано с посещение на място. При завършване на курса получавате сертификат от Предприятие Кастро подписан от водещите на програмата и регистриран в сайта. Автор на проекта и водещ на програмата за повишаване нивото на знания и обмяна на опит при различни специалисти е реставратора - теолог Д-р Михаил Николов. ПОДРОБНОСТИ ЗА КУРСА: Ако имате регистрация в сайта и сте се записали за определен курс, след потвърждение от страна на банката за платена такса от администратор ще получите потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% имате възможност да получите сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. Повече за сертификатите можете да видите в сайта на програмата. Научните знания се предоставят в достъпна форма насочват към критично отношение към някой дейности спрямо похватите и информацията, представяна от тях. Разработените теми са аргументирани с позоваването /цитирането/ на чужди автори. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Настоящият курс учебно не е обвързан с други организации и институти. Той предлага информацията "такава каквато е" и не претендира за изчерпателност. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация придобити от практиката и посочени в използваната литература и линкове към организации. ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и / или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална или друга цел при условие че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от г-н Михаил Николов носител на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор и курсът. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП!

Продадено
  • Модел: religion-castro-edu

Вашият IP адрес е: 34.203.245.76