История на изкуството онлайн обучение

649.99Лева

Винаги безплатна доставка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА ТРИ МЕСЕЦА. КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕДНОМЕСЕЧНА ЗАЯВКА. Сесиите започват всяко първо число на месеца. Автор и водещ д-р Михаил Николов Програмата се провежда онлайн след предварителна едномесечна заявка. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ И СЕ ПРОВЕЖДА В СЛЕДНИТЕ СЕСИИ: от 1 Октомври до края на м. Декември от 1 Ноември до края на м. Януари от 1 Декември до края на м. Февруари от 1 Февруари до края на м. Април от 1 Април до края на м. Юни Този курс има изискване да участвате във форум /затворен тип/ - само регистрираните за курса имат достъп. ОПИСАНИЕ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: История на изкуството, произхода на изкуството от най-ранните пещерни рисунки до днес. Обхваща западната традиция и културите на Близкия изток, Южна Азия, Източна Азия, Африка, Океания, Северна и Южна Америка. Програмата съчетава двете насоки: знания и мъдрост: за да донесе разбираема цел в богатството на имената, периодизация и стилове за всичко в изкуството, което ни заобикаля. С поглед към визуалните изкуства от психологическа гледна точка, това, което ни прави видими в историята на изкуството дори смяна на културите, в които всяко произведение се отнася към миналото и точките за бъдещето; днешната верига, която свързва нашето настояще с възрастовата пирамида. СЪДЪРЖАНИЕ ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО: Историята на изкуството от най-ранните пещерните рисунки до съвременното експериментално изкуство. История на изкуството обхваща западната традиция и културите на Близкия изток, Южна Азия, Източна Азия, Африка, Океания, Северна и Южна Америка. ИЗКУСТВО И РЕЛИГИЯ: Изследва религиозния смисъл, развитието и историческото значение на изкуството. Обхваща взаимодействието на големи религиозни движения, като се съсредоточава върху Запада и Средновековието, Исляма, Индия, Китай, Япония и Югоизточна Азия. Анализ на религията като универсален аспект на човешката култура, изразена чрез изкуството, предимно живопис, скулптура и архитектура. КЛАСИЧЕСКО ИЗКУСТВО И АРХИТЕКТУРА: Обхваща развиващите се стилове в скулптурата, живописта върху вазите и керамиката, архитектурата и изкуството от класически гръцки и римски периоди. Преглед на основните класически архитектурни обекти и паметници с акцент върху иновациите на гърците и римляните в областта на архитектурата и изкуството. СРЕДНОВЕКОВНО И ВИЗАНТИЙСКО ИЗКУСТВО: Изследва християнското изкуство, както и архитектурата на Римската и Византийската империи и на Западна Европа от времето на Карл Велики до Ренесанса. ГОТИЧЕСКО ИЗКУСТВО И РЕНЕСАНС: Подробно проучване на готическата архитектура включително скулптурата и стъклописите. Специален акцент се отдава на дванадесети и тринадесети век. Изкуството на Ренесанса, скулптура, живопис и архитектура 1300-1600. ОТ БАРОК ДО РОМАНТИЗЪМ: Бароково изкуство, скулптура, живопис и архитектура от 1600 до 1700г. Периода от Рококо към Романтизма, и руслото на европейското изкуство и архитектура от около 1710 до около 1830г. Внимание е отделено на Централна и Източна Европа, Скандинавия и колониалните Северна и Южна Америка. РЕАЛИЗЪМ И ИМПРЕСИОНИЗЪМ: Изследва трансформацията на Високия романтизъм през Реализмът и Импресионизмът, с акцент върху живописта във Франция и Германия през XIX-ти век. ИЗКУСТВОТО НА ХХ ВЕК: Предоставя тематично и хронологично основните жанрове на художественото изразяване в ХХ век: Импресионизъм, Постимпресионизъм, Фувизъм, Кубизъм, Футуризъм, Дадаизъм, и други художествени революции. Обхваща също проявата на нови форми на изкуството, както и нови контексти на модния дизайн, реклама и маркетинг в ХХ век. КИТАЙСКО И ЯПОНСКО ИЗКУСТВА: Обхваща китайско и японско изкуства от праисторията до наши дни. Разглежда естетиката активна в развитието на китайската и японска живопис, архитектура, скулптура и керамика, както и ролята на изкуството в източните култури, история и философия. СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО: Изследва съвременното изкуство, живопис, скулптура и архитектура и развитието на нови форми на изкуството, мода и дизайн и др.. Проблеми в съвременното изкуство и критика. ИЗКУСТВО И ФИЛОСОФИЯ: Разглеждане на естествените, морални и етични идеи, изразени в изкуството. Осигурява разбиране на идеологически контекст в който съвременни и исторически художници работят, както и средствата, чрез които изкуството се тълкуват. Фокусира върху идеите, изразени чрез визуални, музикални и сценични изкуства. Модулът е приложим за специалисти, експерти, бакалаври, магистри и докторанти, както и за широк кръг от хора, желаещи да повишат познанията си в определена насока, ученици, студенти и лица работещи в близка или подобна сфера на програмата. Модулът е разработен с електронен учебник с инструкции и лекции. Обучението се провежда изцяло онлайн е не е обвързано с посещение на място. При завършване на курса получавате сертификат от Предприятие Кастро подписан от водещите на програмата и регистриран в сайта. Автор на проекта и водещ на програмата за повишаване нивото на знания и обмяна на опит при различни специалисти е реставратора - теолог Д-р Михаил Николов. ПОДРОБНОСТИ ЗА КУРСА: Ако имате регистрация в сайта и сте се записали за определен курс, след потвърждение от страна на банката за платена такса от администратор ще получите потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% имате възможност да получите сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. Повече за сертификатите можете да видите в сайта на програмата. Научните знания се предоставят в достъпна форма насочват към критично отношение към някой дейности спрямо похватите и информацията, представяна от тях. Разработените теми са аргументирани с позоваването /цитирането/ на чужди автори. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Настоящият курс учебно не е обвързан с други организации и институти. Той предлага информацията "такава каквато е" и не претендира за изчерпателност. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация придобити от практиката и посочени в използваната литература и линкове към организации. ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и / или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална или друга цел при условие че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от г-н Михаил Николов носител на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор и курсът. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП!

  • Модел: history-of-art-castro-edu

Вашият IP адрес е: 34.203.245.76