Археология онлайн обучение

650.01Лева

Винаги безплатна доставка
АРХЕОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА ТРИ МЕСЕЦА. КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕДНОМЕСЕЧНА ЗАЯВКА. Сесиите започват всяко първо число на месеца. Автор и водещ д-р Михаил Николов Програмата се провежда онлайн след предварителна едномесечна заявка. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ И СЕ ПРОВЕЖДА В СЛЕДНИТЕ СЕСИИ: от 1 Октомври до края на м. Декември от 1 Ноември до края на м. Януари от 1 Декември до края на м. Февруари от 1 Февруари до края на м. Април от 1 Април до края на м. Юни Този курс има изискване да участвате във форум /затворен тип/ - само регистрираните за курса имат достъп. ОПИСАНИЕ: Тази програма запознава участниците с археологическите проучвания на последните човешки общества, използващи техните материални останки. Изследва се развитието на археологията като научна дисциплина. Археологическите методи и теории ще бъдат обяснени с помощта на казуси от континентите Африка, Азия, Австралия, Европа, Северна и Южна Америка. Програмата включва най-новите разработки в тази област и общ поглед на вашите теории и практики в областта, в лабораториите и библиотеките. МОДУЛЪТ ВКЛЮЧВА: ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА: Проучвания как и защо първите цивилизации се появяват и предпоставките, необходими за държавно развитие: опитомяването на растения / животни, селскостопански общности, първите градове, религиозни идеологии, еволюцията на езика и неговата връзка с културата, както и напредъка на всяка цивилизация. ПРАИСТОРИЯ – ПРЕДЦИТЕ: Изучаване и разглеждане на праисторическия човек определяне на възраст и др., в допълнение към неговото разпространение от Африка и Азия в Северна и Южна Америка, оцеляването му по време на различни периоди, както и развитието на цивилизациите. Археологическите находки от Африка, Близкия Изток, Америка, Египет, Китай, Индия и Европа. ПРАИСТОРИЯ – МИГРАЦИИ И КУЛТУРА: Изследва началото на човешката култура за възхода на цивилизациите, първите инструменти, направени от хора, разпространението на хората от Африка, както и други миграции, произхода на селското стопанство, както и нарастването на държавното общество в различни части на света. ДРЕВНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ: Описват се хората, културата, археологически доказателства, както и влиянието на древните цивилизации, започвайки с ранните хора придвижвайки се в хронологичен ред през Шумер, Египет, Нубия, Индия, Китай, Израел, Гърция, Рим, и други. ДРЕВНА ИСТОРИЯ: Днешният ни начин на живот е силно засегнат от нашето минало. Запознавайки се с нашето минало е най-добрият начин да разберем и вникнем във фактите. Обхваща исторически период, вариращ от древните цивилизации и Средновековието. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ: Тази част от курса се занимава с техниките, методите и целите на археологически проучвания: Разкопки и датиране на археологически материали, проблеми срещани при обяснението на археологически феномени, анализ на археологически данни от измерван Описването на разкрити артефакти като каменни сечива, кости и керамика, анализ на тези данни. КОНСЕРВАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И НАХОДКИ: Съхранение, анализ, датировка, промиване, почистване и консервация на археологически обекти и находки. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ: КЕРАМИКА: Керамичните инструменти като доказателство за технологичните иновации, приемственост и промяна на древната човешка настройка и цивилизации и древни икономическите системи, производство, потребление и разпределение. Подходи към изучаването на материалната култура, особено на керамика. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ: ФАУНИСТИЧНИ ОСТАНКИ: Разглеждат се техниките и методите, използвани в анализа на фаунистични останки от широка гама включително и археологически обекти. Представят се най-новите постижения в областта използвани за идентифициране на фаунистични останки, както и лабораторните методи. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ: ПОЧВИ И КАМЪК: Този модул се фокусира върху идентифицирането, анализа и тълкуването на седименти и почви, свързани с археологически останки: описание на седименти и химичен анализ, настоящите подходи към литиев анализ, видове информация, как може да се получи (технологични, функционални, социални и идеологически), както и ограничения, засягащи формирането и анализ на литиеви формули. АРХЕОЛОГИЯ: Изследва концептуалните рамки от археолози да обясни историята на различните култури, културната реконструкция и предистория. Фокусиране върху терминологията, типологии и междурегионалните сравнения. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ: ИЗСЛЕДВАНИЯ: Изследва природата на археологическите данни, както и методите и техниките за теренни проучвания. Площ картографиране и мащабиране, карти - тълкуване, проучване и разкопки, начини за вземане на проби, дистанционно наблюдение, фотограметрия, констатации и изследвания, представяне и правни въпроси. Модулът е приложим за специалисти, експерти, бакалаври, магистри и докторанти, както и за широк кръг от хора, желаещи да повишат познанията си в определена насока, ученици, студенти и лица работещи в близка или подобна сфера на програмата. Модулът е разработен с електронен учебник с инструкции и лекции. Обучението се провежда изцяло онлайн е не е обвързано с посещение на място. При завършване на курса получавате сертификат от Предприятие Кастро подписан от водещите на програмата и регистриран в сайта. Автор на проекта и водещ на програмата за повишаване нивото на знания и обмяна на опит при различни специалисти е реставратора - теолог Д-р Михаил Николов. ПОДРОБНОСТИ ЗА КУРСА: Ако имате регистрация в сайта и сте се записали за определен курс, след потвърждение от страна на банката за платена такса от администратор ще получите потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% имате възможност да получите сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. Повече за сертификатите можете да видите в сайта на програмата. Научните знания се предоставят в достъпна форма насочват към критично отношение към някой дейности спрямо похватите и информацията, представяна от тях. Разработените теми са аргументирани с позоваването /цитирането/ на чужди автори. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Настоящият курс учебно не е обвързан с други организации и институти. Той предлага информацията "такава каквато е" и не претендира за изчерпателност. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация придобити от практиката и посочени в използваната литература и линкове към организации. ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и / или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална или друга цел при условие че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от г-н Михаил Николов носител на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор и курсът. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП!

  • Модел: archaeology-online-castro-edu

Вашият IP адрес е: 44.197.230.180