Музеология дистанционно обучение

649.99Лева

Винаги безплатна доставка
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА ТРИ МЕСЕЦА. КУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ОНЛАЙН СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕДНОМЕСЕЧНА ЗАЯВКА. Сесиите започват всяко първо число на месеца. Автор и водещ д-р Михаил Николов Програмата се провежда онлайн след предварителна едномесечна заявка. СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ И СЕ ПРОВЕЖДА В СЛЕДНИТЕ СЕСИИ: от 1 Октомври до края на м. Декември от 1 Ноември до края на м. Януари от 1 Декември до края на м. Февруари от 1 Февруари до края на м. Април от 1 Април до края на м. Юни Този курс има изискване да участвате във форум /затворен тип/ - само регистрираните за курса имат достъп. Тази програма запознава участниците с музеологията и управлението на музея. Създадена е със специален акцент върху управление и развитие на човешки ресурси, колекции, съоръжения и информация. Можете да получите основни познания за музеите; тяхната социална и културна среда; тяхната история; влиянието на информационните технологии; тяхната постоянно променяща се роля, съвременните изложби и музеите като сложни организации. СЪДЪРЖАНИЕ на програмата в отделните части на модула: МУЗЕЯТ И НЕГОВАТА СРЕДА – ДОКУМЕНТАЦИЯ: Разглеждат се въпросите, възникнали в административната работа на музеите. Преглед на музейни образци документация и изследователски подходи, включително технологични и суровина анализи, класификация, контекстуални проучвания, и естетически проучвания. ОПАЗВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ В МУЗЕЙНИТЕ КОЛЕКЦИИ: Изучават се проблемите при опазването на музейни екземпляри и колекции от всички видове. Разглежда се документацията за събиране, документиране и изследване, както и превантивно опазване, съхранение, и други специални проекти. МУЗЕЙНИ ЕКСПОЗИЦИИ: Изследва проектирането на музейната среда като се обмислят елементи като архитектурен план, план за набиране на персонал, бюджети, система за сигурност, записващи системи, консервация, образователен план, посетителски-план, фактори за определяне, разработване на политики, и отношенията в обществото. Прави се преглед на критичните проблеми в планирането, проектирането, изготвянето и монтажа на музейни експонати. УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЙНИ КОЛЕКЦИИ: Обсъжда се на теорията и практика управлението на колекциите в музея. Темата обхваща - идентификация, каталогизиране, съхранение, почистване, инвентаризация, както и образци за подготовката на изложба. МУЗЕЯТ – ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ: Проучвания на правните и етични въпроси, свързани с международни и национални управления на музеите и техните колекции, включително контрола и движението на културни ценности, художествени и интелектуални права и авторските права, концепции за наследство и въпроси на репатриране, както и други съответни политики и регулации. УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИТЕ РЕСУРСИ: Разглеждат се основните въпроси на управлението на културния ресурс, ролята на екологични разрешителни, инвентаризация и оценка - значимост на ресурсите, въздействията на проекта и дизайна, мерки за намаляване, консултации с правителствени агенции и организации, както и свързаните с това въпроси в управлението на музея. УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕИТЕ: Обсъждане на реални ситуации, възникнали при управлението на музея, за да се направи по-широк обзор на теорията на управлението. Темите включват творческо управление в музеите, лидерство, предизвикателството на управлението за доброволци в музеи и програмите, както и последиците от неефективното управление музете и техните колекции. Модулът е приложим за специалисти, експерти, бакалаври, магистри и докторанти, както и за широк кръг от хора, желаещи да повишат познанията си в определена насока, ученици, студенти и лица работещи в близка или подобна сфера на програмата. Модулът е разработен с електронен учебник с инструкции и лекции. Обучението се провежда изцяло онлайн е не е обвързано с посещение на място. При завършване на курса получавате сертификат от Предприятие Кастро подписан от водещите на програмата и регистриран в сайта. Автор на проекта и водещ на програмата за повишаване нивото на знания и обмяна на опит при различни специалисти е реставратора - теолог Д-р Михаил Николов. ПОДРОБНОСТИ ЗА КУРСА: Ако имате регистрация в сайта и сте се записали за определен курс, след потвърждение от страна на банката за платена такса от администратор ще получите потребителско име и парола за сайта и заявени модули. Необходимо е да имате достатъчно добра интернет връзка, персонален компютър /лаптоп, таблет или смартфон/. Ако сте преминали теста успешно на курса и оценката Ви е най-малко 80% от общите 100% имате възможност да получите сертификат от Предприятие "Кастро". Потенциалните Ваши или настоящи работодатели имат възможност да проверят достоверността на сертификата през сайта и на линк посочен в сертификата. Повече за сертификатите можете да видите в сайта на програмата. Научните знания се предоставят в достъпна форма насочват към критично отношение към някой дейности спрямо похватите и информацията, представяна от тях. Разработените теми са аргументирани с позоваването /цитирането/ на чужди автори. Проект с подобно направление се осъществява за първи път в България и е ценен инструмент за любители и професионалисти. Настоящият курс учебно не е обвързан с други организации и институти. Той предлага информацията "такава каквато е" и не претендира за изчерпателност. Важен аспект е усвояване на умения за ефективно използване на различните източници за информация придобити от практиката и посочени в използваната литература и линкове към организации. ВНИМАНИЕ! Авторските и продуцентски права са на притежателят с лицензирани филми / снимки / мултимедия - включително музикалното озвучаване в тази мултимедийна разработка. Всяко неразрешено ползване, копиране, редактиране, показване, отдаване под наем, обмен, публикуване, публично излъчване, разпространение и / или излъчване на този проект или част от него с комерсиална цел е строго забранено. Тази интерактивна обучителна система може да бъде използвана с комерсиална или друга цел при условие че е придружена с подходящия лиценз и договор за възпроизвеждане и разпространение от г-н Михаил Николов носител на авторските права. Използването на ПРОЕКТА за лични нужди, за образователна и научна дейност е свободно при условие, че се цитира нейният автор и курсът. ВНИМАНИЕ: ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИТЕ НАЙ-МАЛКО 1 /ЕДИН/ МЕСЕЦ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА ЗА ДА МОЖЕ ЕКИПЪТ ДА ВИ ДОБАВИ В БАЗАТА ДАННИ И ПОДГОТВИ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП!

Продадено
  • Модел: museology-castro-online-edu

Вашият IP адрес е: 34.229.175.129