Предложете обучение - курс

400.00Лева

ЗА ПРЕДЛАГАЩИ ОБУЧЕНИЕ И КУРСОВЕ Желаете ли това, което сте написали да бъде прочетено от милиони хора по света, да добиете популярност или да сте известни с Вашия труд за който нямате средства за издаване? Желаете ли Вашата дисертация, проект, курсова или дипломна работа да стане достояние и пример за творчеството Ви за хиляди онлайн потребители? Желаете ли тази разработка да бъде четена на таблети, стационарни или мобилни компютри и оформена професионално? Ако Вие сте преподавател, изследовател или специалист с дългогодишна практика в определена област и имате тема или труд, които желаете да достигнат до по-голям кръг от хора, можете да ни изпратите материалите в текстов /Word или Pdf/ файл и ние ще се свържем с Вас. ВСЕКИ РАЗРАБОТИЛ КУРС ИЛИ ПРОГРАМА ПОЛУЧАВА СПЕЦИАЛЕН АТРАКТИВНО ОФОРМЕН СЕРТИФИКАТ ЗА АВТОР НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ КУРСЪТ - Всеки ли може да добави курс в Предприятие кастро и какви са темите? - Всеки, който се чувства подготвен може да направи собствен курс при нас. Условието е да бъде добър в своята област и да има достатъчно познания за да го направи. Последователност: Материалите задължително трябва да бъдат написани на български език, /може и на английски, но задължително на стилово издържан, както и технически отговарящ на разработената тема/, посочките /позоваването/, цитати и др. задължително се отбелязват или под черта или се индексират и в края на глава или произведение и се посочва от къде е цитата или кой е автора, страница и т.н. Не се допуска плагиатство! Последователност на подготовката за Ваш курс. 1. Написвате курса и ни го изпращате в word или pdf файл. /Приложения и снимки се описват според посочките, ако не са вътре в текста. Обемът на страниците трябва да не бъде под 60-80стр. /- без снимковия материал/. Шрифт стандартен размер - 14 - желателно е Times New Roman. 2. Наши специалисти ще прегледат материала и ще Ви отговорят дали се одобрява или не. /Преглед на материали се осъществява в десет дневен период за текстове на български едик и в рамките на един месец за текстове на английски език - не включващи празници и почивни дни/. При одобрение на материалите следва: 3. Подписвате декларация - нотариално заверена, че творбата Ви /описва се темата и съдържанието/ се предоставя безвъзмездно за използване в сайта http://www.castrobg.com и неговите подстраници и никъде другаде. В декларацията трябва да пишете също, че творбата Ви е лично Ваша разработка. /Текстът можем да Ви го изпратим след одобрение на разработката Ви или с тези насоки да отидете при нотариус и той ще Ви напише декларацията и ще я завери/. Изпращате ни я препоръчано на адреса за кореспонденция /Приемаме само оригинали - без копия/. 4. Наши сътрудници ще разработят цялостния проект и ще го публикуват в сайта, дъстъпът до курса ще става само с парола и регистрация. 5. Ако курсът Ви изисква онлайн участие и/или дискусия, ще бъдете добавен във форума с определените за целта права /правата са администраторски или администраторски с ограничен достъп до някой файлове или ръководител на курс, автор на курс и т.н./. 6. Вече сте част от екипа: Ваша снимка ще бъде добавена в сайта в секция “Екип” и очаквайте овации за Вашите разработки. Честито ! По банков път се заплаща единствено /еднократно/ такса за техническа обработка /флаш презентация, видео обработване, електронно страниране и модулен сайт изработка. /Таксата се определя според обема на работа и съдържание на Вашия курс/. Таксата не надвишава 400 лева. /В нея са включени всички дейности описани по-горе/. БОНУСИ: БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАТЕ СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА НА КОЯТО Е УПОМЕНАТА ВАШАТА БАНКОВА СМЕТКА И ЦЕНАТА НА КУРСА, КОЙТО ПРЕДЛАГАТЕ. ЦЕНАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ САМИ СИ ОПРЕДЕЛЯТЕ И Я ПОЛУЧАВАТЕ ОТ ЗАПИСАЛИТЕ СЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ДИРЕКТНО НА ПОСОЧЕНА ОТ ВАС БАНКОВА СМЕТКА. БЕЗПЛАТНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И НАСОКИ КЪМ ТЯХ. РЕКЛАМА НА ВАШИЯ КУРС В ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ И ОБЯВИ. Примерни курсове: Разработките и темите могат да бъдат свързани с изкуство, технологии, химия, физика, анатомия, музеология, културно историческо наследство, християнско изкуство, история, история на изкуството, агиология, религия, религиозен туризъм - поклоннически пътувания, консервация и реставрация, археология, църковна археология, архитектура, дизайн, мода, живопис, графика, и други техники, иновации в различни сфери, творческо писане, поезия, устойчиво развитие и др. /не приемаме курсове по математика - защото не я обичаме :) - да не се обиждат математиците, те боравят с цифри/. За други курсове, които не намирате в списъка, можете да се свържете с нас.

  • Модел: eduformpersons

Вашият IP адрес е: 34.203.245.76