Корпоративно обучение


Моля обадете се за цена

Корпоративното обучение се отнася към дейностите за професионално развитие, предвидени за обучение на служители. Подписваме договори за обучение и организираме обучения. За повече информация се свържете с нас. На всички участници се издава сертификат за завършен курс удостоверяващ участието на лицето. Ние използваме корпоративни обучения като продължаващо обучение и като част от цялостно усилие, за да се определи ефективността на служителя в дадена област и повишение на квалификацията. Корпоративното обучение в група ще Ви сплоти с екипа и ще бъде стимул за запазване на мениджърските позиции на ключови служители в рамките на организацията им. Този тип обучение създава по-добро портфолио на служителите в дадена организация, а също опресняване на знания и споделяне на опит. Основна роля на корпоративното обучение на което наблягаме е да се гарантира, че един служител има необходимите знания и умения, за да се ангажира с конкретна операция или задание. ВСИЧКИ КУРСОВЕ, ПРОГРАМИ И МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В МОДУЛИ ЗА КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

  • Модел: corporateeducastro

Вашият IP адрес е: 3.236.116.27