Консервация и реставрация - посещение на място

300.01Лева

Винаги безплатна доставка
Базирайки се на дългогодишния ни опит – екипът предлага на своите клиенти посещение на място и/или представяне на оферта за изпълнение на реставрационна намеса. ИЗВЪРШВАМЕ КОНСЕРВАЦИОННО РЕСТАВРАЦИОННА НАМЕСА ЗА СЛЕДНИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ: маслена живопис /платна/, икони, стенописи, керамика и мозайка, книжни фондове, изделия от камък /каменна пластика/, дърворезби и иконостаси, позлата /позлатени предмети и рамки на картини/, музейни експонати, археологически находки, предмети от метал и др. Изготвяме проекти към които се прилагат допълнително: химически анализи, рентгенография, скици, фотодокументация, чертежи и др. според конкретния случай. Последователност на услугата: 1. След като сте поръчали посещение на място и сте заплатили по един от начините описани в сайта, наш сътрудник се свързва с Вас на посочен телефон при регистрацията си и уточнява: а/. дата, ден и час за посещение на място. 2. Посещението е в дните от работната седмица и се уточнява предварително при провеждане на разговора и не по-късно от три дни считано от направената заявка за услугата. б/. наш сътрудник Ви посещава на място извършва оглед и изчислява стойността на услугата. в/. при постигане на съгласие от страна на клиента и фирмата изпълнител се подписва договор, който включва: /описание на художествените ценности/ размерите, материалите с които ще се извършат дейностите, стойността за изпълнение, сроковете за извършване на услугата, гаранция за извършените дейности и др. ВАЖНО!!!: 1. Ценовият диапазон на услугата е според степента на разрушения и може да бъде определена само на място от нашите специалисти. 2. В цената на услугата ще бъдат включени: всички материали необходими за извършване на дейностите. Транспорт за времето на изпълнение и труд. Офертата се изготвя в деня на място при посещението при Вас. 3. Срокът за изпълнение на поръчката е според сключения договор. 4. Стойността за посещение на място, вземане на размер и др. не се възстановява в случаите на отказ от страна на клиента да подпише договор или отказ от услугата. 5. При сключване на договор с клиента стойността за посещение се приспада от цената за изпълнение на услугата. 6. Предложението е валидно за територията на гр. София Република България. За други райони извън гр. София можете да се свържете с нас за повече информация. Галерия с реализирани проекти можете да разгледате на следния линк посочен по-долу.

  • Модел: restorerall


Вашият IP адрес е: 44.223.39.67