За нас

Уважаеми клиенти,

Представяме Ви - АКАДЕМИЯ КАСТРО

Екипът работи в тези области от 1992 година. Научно-изследователската база и документация, с която разполагаме, отговаря на изискванията на Европейските стандарти.

Предмета на дейността ни е: Иконография и стенописи; мозайки и стъклописи; реставрация и консервация на художествени произведения и стенописи, както и произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, етнографски и други с тези характеристики; дърворезби; позлатяване и реставрация на позлата; професионално образование и обучение; провеждане на курсове за начална, продължаваща и допълваща квалификация; провеждане на курсове за квалификация на учители; провеждане на курсове за длъжностни лица по безопасност и здраве и координатори по безопасност и здраве; организиране и провеждане на квалификационни курсове за обучение на кандидати в средните специализирани училища, полувисши и висши учебни заведения;, провеждане на семинари, курсове и тренинги; компютърно обучение; обучение и сертифициране по национални и международни програми; разработване и участие в образователни и обучителни проекти; организиране и провеждане на интерактивни – онлайн обучения; разработка на софтуерни и аудиовизуални продукти за обучение и квалификация; разработка и реализация на образователни и консултативни програми; организиране на конференции; провеждане на тестове за професионална квалификация; организация и управление на школи по изящни и приложни изкуства; провеждане и организиране на курсове по чуждоезиково обучение; издателска, преводаческа и рекламна дейност; проектантска и посредническа дейност; графичен и уеб дизайн; студийна работа; озвучаване; осветление; видео и аудио записи; сделки с интелектуална собственост; печатна и предпечатна дейност; производство на аудио-, видео-, мултимедийно и интернет съдържание; фотографски услуги;, озеленителен външен и вътрешен дизайн; интериорен дизайн; ремонтни и строителни дейности; създаване на графични приложения и визуализации в сферата на интериорния дизайн; галерийна дейност; консултации свързани с предмета на дейност; производство и търговия /вътрешна и външна/ с всички стоки и услуги без забранените от действащото законодателство.

АКАДЕМИЯ КАСТРО развива дейността си в България и чужбина.

Може да изберете по каталог модели на стенописи, икони, дърворезби в худ. стилове: византийски, нововизантийски, възрожденски, академичен, които съответстват на православната иконография и отговарят на догматико-каноническите иконографски изисквания. Западно-европейска живопис (за католически храмове), копия /реплики/ на картини от световно известни майстори, както и подаръци за ценители.

Изработваме художествени и музейни копия по класически технологии на старите майстори, ползвайки оригиналните трактати и ерминии.

АКАДЕМИЯ КАСТРО разполага с всички необходими документи и сертификати за качество и гаранция на изработките в страната и чужбина. Управителя на фирмата д-р. Михаил Николов - носител на международни признания, награждаван с над 25 почетни грамоти и свидетелства в израз на признание за опазване, подпомагане и развитие на музейното дело и културно-историческото наследство в България и чужбина.

В допълнение към глобалната работа по културна дипломация, фирмата приветства възможноста да служи като координатор за проекти между музеи и да асистира на музеите реставрирайки техните колекции.

Работим с екипи от компетентни специалисти и преподаватели за всички дейности на фирмата, както и със сътрудници в страната и чужбина.

Иконите и живописните платната копия и реплики на световни шедьоври изработени в нашите ателиета не само са оценени по достойнство от специалисти работещи в Църковните среди, Музеите, Галериите, частни колекционери, но са и изработени от високо квалифицирани специалисти в екип или самостоятелно.

За да се създаде една икона и да бъде тя символ на религиозния култ и произведение на изкуството е необходимо дълго търпение и спазване на каноничните изисквания за иконографията. Същото важи и за платната които са точни репродукции /копия/ на оригиналите /различаващи се само по размер/.

Всички наши специалисти са дипломирани теолози, реставратори и художници - живописци имащи и специализации в тези области в потвърждение на това, че творбите им отговарят на Европейските изисквания за качество и международни сертификати.

АКАДЕМИЯ КАСТРО се обслужва от професионален екип за всички дейности.

НАШИ ПАРТНЬОРИ

Международен културен център на музеите - Гърция - за опазване на културни ценности.

Американска Академия - Рим.

Австралийски институт за консервация и реставрация на културни материали и паметници.

Международен институт за консервация на исторически и художествени произведения на изкуството - Рим.

Съдействие, консултации и обучение с международни музеи като Византийски музей - Гърция, Ватиканска библиотека и музей, Хорнеман институт - Германия и Академия за приложни изкуства, Британски Музей - Англия, Регионален Бургаски музей, както и много други в страната и чужбина.

Презентация с галерия можете да видите Тук

За автора на проекта и главния художник в сайта:

Реставраторът д-р. Михаил Николов

Роден в гр. София. Потомък на стар свещенически род от дърворезбари, иконописци и реставратори с обществено и международно признание. Бабата на г-н Николов, Павлина Максимова реставратор иконописец – завършила образованието си в Русия му преподава първите уроци по иконография и стенописи в последствие го обучава в реставрацията на икони и стенописи. Неговият дядо Станко /Станьо/ Николов /провъзгласен за Майстор 1930 год./ реставратор – дърворезбар. Чрез тях той е имал възможността да се докосне и да изучи главните моменти от съхранението и опазването на културни ценности. Никога не би забравил по-възрастното поколение - реставратори Драго Пешев и проф. Асен Василиев които работели с бабата и дядото на Михаил от които също научава много. Чрез тях се потапя в науката реставрация и тя го завладява завинаги. Разбрира, че това е призванието му. Неговият баща Марин Николов също е реставратор на произведения от дървесина и дървобезбар.

Михаил Николов завършва през 1995 година СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - Магистър Теолог.

1995 - 1999 година Специализира Християнско изкуство и Реставрация на културни паметници в Гърция и Кипър.

2000 - 2007 година Специализации: България, Република Македония, Гърция, Кипър /Иконопис, Стенопис, Реставрация и Консервация/.

Майстор по три направления признати със Закон за занаятите „Иконопис и стенопис“, „Реставрация и консервация на паметници на културата“ и „Изработване и полагане на златни покрития“.

2008 - 2014 година Специализации - консервация и реставрация: Германия /Хорнеман Институт и Академия за приложни изкуства, Кьолн, Хилдесхайм/, Консервация и реставрация: /България / ШУ “Еп. Константин Преславски”, Университет Лестър Англия - Криминалистика. Специализации в международни университети и институти в областта на иконографията, консервацията и реставрацията на културни ценности, обучение и мултимедийни технологии. Участия и обучение в майсторски класове и курсове на изявени световни реставратори, иконописци и фотографи.

През 2014 година защитава дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен - Доктор в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" катедра - "Педагогика на изобразителните изкуства".

Има отлични познания по староеврейски, старогръцки /всички форми/, славянски, църковнославянски, староруски, старобългарски, латински, английски и гръцки езици, което е преимущество в реставрационната и иконографска дейност.

Автор е на научни и исторически статии, свързани с реставрационни дейности и технологии при реставрация на музейни предмети, църкви и манастири, както и реализирани сценарии за документални филми излъчвани по БНТ и Нова телевизия, Телевизия 7 дни и др. международни ТВ станции. Автор на курсове и майсторски класове, учебни помагала и конспекти съобразени с европейски директиви и международни стандарти за обучение по консервация и реставрация.

Преподавател по Теология, Живопис, Консервация и реставрация, Изобразително изкуство, Графика и др. Художник — реставратор, Експерт художествено консервационно реставрационни дейности /България и чужбина/, копист на картини и икони.

Д-р Михаил Николов е лицензиран реставратор вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство в Министерство на културата с области на дейност по консервация и реставрация, свързани с опазването на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, както и археологически, етнографски и други с тези характеристики.

Член на ICCMGR и член на УС на РЗК-София и Председател в комисии за придобиване на квалификационни степени /2006-2010/.

Член на Археологическото дружество във Вашингтон - Ню Йорк.

Управител на АКАДЕМИЯ КАСТРО

Някой негови изложби:

1992 год. Национален дворец на културата - "Великденска изложба - ИКОНИ"

1992 год. Благотворителна изложба "Библейска живопис и икони" - по случай 119 год. от обесването на Апостола Васил Левски - музей "В.Левски" гр.Карлово.

1992 год. Благотворителна изложба "Икони и Дърворезби" в Национален Музей /Боянска църква/ - Галерията, със съдействието на Национален Център за Музеи и Министерство на културата.

1993 год. Благотворителна изложба "Икони" - Галерия - "Art style" - Атина - Гърция.

1994 год. "Изложба на дарителите" - Национален Музей "Боянска църква" - галерията със съдействието на Национален Център за Музеи, Бизнес Клуб "Музеум" и Министерство на културата.

1994 год. Изложба "Икони" - Галерия "Итеа" - Атина - Гърция.

1994 год. Изложба "Икони и дърворезби" - Галерия "Вандергетен" - Хамбург - Германия.

1996 год. Благотворителна изложба "Графики на библейски сюжети и икони" - Галерия "Димас" - Никозия - Кипър.

1998 год. Изложба "Икони" - Галерия "Кронос" - Атина - Гърция.

1998 год. Благотворителна Коледна изложба "Икони и Църковна утвар" зала "Средец" при Министерство на културата по инициатива на "Музеи и Галерии".

1999 год. Благотворителна Коледна изложба "Копия на чудотворни икони, църковна утвар и приложно изкуство" в чест 2000 години от РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - Галерия "Средец" при Министерство на културата - организатор МК и ЕВРО БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР.

Има участия в изложби в чужбина.

Негови худ.произведения са притежание на много колекции в Гърция, Кипър, Германия, Македония, Черна гора, Швеция, Швейцария, Испания, Италия, България и др. страни.

Художникът М. Николов е изписал много църкви и параклиси осветени от Митрополити на БПЦ и Патриарх Максим в България и Духовници на Гръцката, Македонската и Сръбски църкви в чужбина /в някой от тях рисува стенописите, а в други иконите след спечелени конкурси и одобрения.

На други реставрира стенописи, дърворезби, икони, позлата, обкови / обявени за Паметници на културата.

Работата му в екип е била винаги преимущество. Ръководител на екип по реставрационни дейности и обучения в СУ, АКАДЕМИЯ КАСТРО, Кметства и институции, Църковни настоятелства, Фондации. При организиране и изготвяне на специализирани реставрационни и иконографски програми, както и при издаване на специализирана и научна литература, мултимедия в издателства печатници и реализирането на проекти с различни институции в България и чужбина. Включвал се е безвъзмездно в проекти свързани с реставрация на паметници на културата, иконопис и стенопис за църкви и манастири, както и популяризирането им в България и чужбина чрез медии, интернет и телевизия.

Средата в която твори, музейте и обкръжението му помагат да придобие още умения – от практика, семинари, симпозиуми, научни екпедиции в страната и чужбина. Обучението преминало през годините го събира с хора, от които научава тънкости в професията.

Префесори, доценти, преподаватели – научни сътрудници – и колеги – с тях продължава да поддържа форма, която за твореца е най-важна, а именно следвайки най-новите технологии с безпристрастност към оригинала – при реставрация, както и отдаденост при иконописта и стенописите.

Винаги спазва догматико-каноническите и иконографски изисквания, технология и техника при реставраторска, иконописна и стенописна работа, благодарение на което всички реализирани проекти са завършени и открити с официални церемонии и освещаване.

/Творческата биография на художника е подготвена от екип на АКАДЕМИЯ КАСТРО/

Последна актуализация 2014

Худ. реставратор Цвета Петрова

CV /curriculum vitae/ творческа биография pdf Тук

Всички наши специалисте са завършили теология, реставрация и консервация, живопис и са специализирали в тези области.

Това е уверение, че творбите им отговарят на Европейските стандарти за качество придружени със съответните сертификати.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ ОФИЦИАЛЕН УЕБ САЙТ: CASTROBG.COM

Назад
Вашият IP адрес е: 44.192.94.177