KASTRO ACADEMY ONLINE ART STORE CASTROBG.COM

Address:SOFIA 1359 J.K. "LULIN" BLOCK 414 VHOD G et. 2 ap. 70
Country: BULGARIA
Phone: +359078328843

Bank account:
MUNICIPAL BANK PLC
IBAN: BG58 SOMB 9130 1068 8039 01
BIC: SOMB BGSF

Attention: (All bank charges are payed from buyer)

АКАДЕМИЯ КАСТРО - АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГР. СОФИЯ 1359 Ж.К. ЛЮЛИН4 БЛ. 414 ВХ. Г ет. 2 ап. 70

ТЕЛ. 0878328843

E-mails:

Продажби: sales(at)castrobg.com

Информация: info(at)castrobg.com

Обучение: edu(at)castrobg.com

Администратори: admin(at)castrobg.com

Подръжка: support(at)castrobg.com

Банкова сметка в лева:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG58 SOMB 9130 1068 8039 01

BIC: SOMB BGSF

Внимание: (Всички банкови такси за за сметка на поръчителя)

Контакти
* Задължително

*
*
Назад
Вашият IP адрес е: 34.239.177.24