Условия за ползване

/ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ДОГОВОР - СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИ /КЛИЕНТИ/ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САЙТА – ПРЕДПРИЯТИЕ „КАСТРО”

Уважаеми клиенти, Моля, прочетете внимателно правилата и условията за пазаруване в магазина за електронна търговия на Фирма Кастро

Споразумение с потребителя

ОБЩИ УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, използвани в Споразумението с Потребителя, имат следния смисъл:

Предприятие Кастро /Фирма Кастро, Castrobg.com/Булстат: 121550386 /НЕ Е ПО ДДС/

Адрес за кореспонденция: /Внимание това е административен адрес, това не е физически адрес на магазин - и на този адрес не се извършват продажби/ гр. София, община Люлин, блок 414 вход Г Президент на Фирма Кастро д-р Михаил Николов тел./факс +359 879116683 е-мейл: sales@castrobg.com

Интернет магазин - Castro Bulgaria, Castro bg, Castrobg.com- създаден от Фирма Кастро за онлайн пазаруване на български и английски език с обществен характер и услуги.

Стоки и услуги /артикули/ - стоки, услуги и права, които могат да бъдат предмет на сделка или интернет търговия съгласно Споразумението - Договор с Потребителя

Потребител /Клиент/ - физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението с Потребителя, и доброволно извършващо поръчка на стоки или услуги предоставени от Фирма Кастро и даващо съгласието си за ползването на услугите на Предприятието и стоките и услугите предоставени чрез него в този сайт. “Потребител” е и всеки, който е заредил в Интернет страницата на Предприятие Кастро www.castrobg.com на компютър; Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА

1.

Следните физически или юридически лица, могат да бъдат Потребители: физически лица, на възраст най-малко 18 години и които са дееспособни да сключват правно обвързващи договори, юридическите лица и организации, които не са юридически лица, но са в състояние да придобиват права от свое име и да поемат задължения.

1.2.

Физическите лица, желаещи да ПАЗАРУВАТ ОНЛАЙН, е необходимо да се регистрират в сайта попълвайки форма за: име, фамилия, пълен и точен адрес за контакт с пощенски код, името на държавата и областта (района), електронен адрес, телефон за контакт, факс. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Предприятие Кастро или от трето лице в съответствие с действащото законодателство.

3.

Юридическо лице или организация, трябва да попълни формата за поръчки, в която да предостави следните лични данни: име и фамилия, пълен и точен адрес за контакт с пощенски код, електронен адрес, телефон за контакт, пълно търговско наименование на регистрираното юридическо лице и седалище, държава, област (район), Булстат /въз основа на данните се издава фактура.

4.

След като формата за поръчки е попълнена на посочения електронен адрес Предприятие Кастро Ви изпраща съобщение съдържащо потвърждение за направена поръчка и получената сума за нея след като потребителят я е превел – по един от начините описани в сайта. /В случая приемаме плащане само и единствено по банков път/. Приема се, че по този начин е сключен договор за извършване на услуга от Фирма Кастро към Потребител на сайта. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

5.

Според Закон за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на получаването и (включително ненарушената опаковка). Потребителят в този случай подава подходящо изложение в електронен формат или в писмен вид (достатъчно е документът да бъде изпратен преди изтичането на срока).

5.1.

Стоки или услуги които са обявени като /разпродажба, намаление, промоция, отстъпка, ваучери за подарък, златни предложения, офис предложения, иконостасни стенописни и др. проекти, обучение, курсове, майсторски класове, сертификати за курсове и обучения, църковна утвар, посещение на място, реставрация, дигитална фотография, документални филми, консултации и посещение на място, становища, създаване на електронни книги, окачени стенописи, витражи-стъклопис, мозайки, портрети от снимка, плащеници и др. по зададен от клиента размер/ заплатени по един от начините описани в сайта не подлежат на връщане. За обучения и курсове таксите могат да бъдат възстановени на клиента при условие, че за тях не са били изпратени потребителски имена и пароли, както и разписания за разпределение на времето. При условие, че такива са предоставени на клиента той има право да промени датата на курса за следваща такава или да замени курса с друг /подобен/ отговарящ на времетраенето - продължителността и таксата за участие. За курсове и обучения предприятието възстановява в пълен размер таксите заплатени от клиента при условие, че курсът не може да се проведе по зависещи причини на предприятието.

6.

Седем дневния срок е считан от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за: Възстановяване на заплатената сума; Заменяне на стоката с нова; Отбив от цената; Безплатно извършване на корекции.

7.

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки или услуги поръчани в сайта.

8.

Клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: Запазен добър търговски вид непроменен (картината или иконата /артикулите/ не се скъсани, надраскани, охлузени, или с други механични повреди не причинени от транспорт). Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба или опити за отстраняването на повреди причинени от транспорт или друго. Съгласно чл. 52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите - Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл.55, ал. 2. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.

9.

Предприятието си запазва правото да отказва достъп, да прекратява поръчка на Потребител, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то тя ще бъде без разход за Потребителя. Заявени, но не потърсени пратки се връщат до фирмата и при повторно заявяване за изпращане се дължат всички такси, направени до момента за транспортни разходи и услиги, както и такси /ако е предвидено такова условие/ за издаването, обработването на сертификати и документи подлежащи на регистрация в сайта.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ

Когато правите поръчка за закупуване на продукт от онлайн магазина ние Ви изпращаме e-mail, потвърждаващ приемането й, съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през уеб-сайта: castrobg.com на Предприятие Кастро представлява и се счита за оферта и сключен договор за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета, когато получите по e-mail или факс съобщение за изпълнение "В процес на обработка" и изпращане на поръчката съгласно сроковете описани в сайта.

При оформянето на покупката от клиента се изисква:

1.

Да посочи валидни имена и адрес за доставка както и телефон за контакт /по възможност да попълни цялата електронна бланка за поръчката/.

2. Да активира изпълнението на поръчката чрез начина на заплащане /работим със заплащане единствено и само по банков път/. Чрез извършване на "Плащане" Потребителят изразява съгласието си с настоящите Общи условия.

3.

След получаване на валидна поръчка наш представител се свързва с Потребителя по телефон, факс или е-майл за да го уведоми за направената поръчка - (включително размер, цена, срок на доставка и др.)

4.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си по банков път.

5.

Потребителят няма право да се откаже от договора, ако е извършена каквато и да е дейност в Предприятие Кастро, особено при започване от Предприятието на изпълнение на индивидуални поръчки по зададен размер от клиента за които са заплатени необходимите за извършването на услугата материали или разходи. Потребителят също няма право да се откаже от услугата или стоката ако е заплатил стоката или услугата по един от начините посочени в сайта и предварително е уведомен за фиксираната стойност на услугите или стоките както и изрично предварително се е съгласил с договора използвайки сайта. Има се предвид, че за да бъдат върнати сумите на потребителя е необходимо той да заплати и таксите включващи връщането на суми: банков превод или процентите за електронно разплащане фиксирани от банките и системите за интернет банкиране, както и материалите вложени за изработката. Както по-горе бе споменато: Съгласно чл. 52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите - Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл.55, ал. 2.

6.

Цените посочени в сайта са крайни в Евро и за България се конвертират по фиксинг на БНБ за деня. Клиентът може да заплати в лева по сметката посочена в сайта. Обявената за всеки един артикул цена важи за съответния размер /модел, курс или обучение/ и е за един брой, която зависи от вида на продукта включващ разходите за доставка /При онлайн обучение се изписва "безплатна доставка" поради факта, че електронните учебници и/или модули се предоставят онлайн за четене и преглед.

7.

Информация за точното количество от даден артикул не се публикува в сайта. Наличността е обявена примерно за да може клиент с активена регистрация да поръча дадена стока или артикул. В онлайн версията са дадеди примерни количества от /1 - бр./ за да може Клиентът да добави пръчката в "пазарска кошница или количка". Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличност и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

8.

Предприятие Кастро може да изменя цените като вече направените поръчки от Потребител се изпълняват на старата цена.

9.

Предприятие Кастро не предоставя информация на трети лица за направени поръчки и предоставени услуги на Потребители. Предоставените данни от Потребителите са само за да получат на съответния адрес направена поръчка. Предприятието публикува в сайта /на определена страница или линк/ две или трите имена на потребител получил септификат. На получения сертификат има посочена интернет страница за проверка на автентичност чрез потребителско име и парола. Само ползвателите на сертификата и лицата на които те самите са дали копие или линкът от сертификата могат да виждат информацията онлайн.

10.

За невярна информация подадена към Предприятие Кастро отговорност носи Подателят. Когато друго лице заплати стока или услуга за трета страна отговорност носи лицето направило поръчката. /Информацията е валидна и за непълнолетни лица, когато подателят на поръчката е пълнолетен/.

11.

При предлагане на една стока, се счита, че се сключва само един договор за продажба, докато при предлагане на няколко стоки могат да бъдат сключени няколко договора.

12.

Цените, публикувани от Предприятие Кастро са окончателни за потребителите на сайта и представляват публична информация, достъпна за всеки, който го посещава.

СТОКИ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

1.

Предприятие Кастро не изпълнява поръчки забранени от закона - всички копия /реплики/ на картини или икони, които ще се изработват, са на художници без да се накърняват авторски права. Снимките в сайта са само за информация, те не се продават /затова са и с логото на фирмата/. По тях се изработват картини и икони от художниците на Предприятието. Посочените модели на картини и икони са на автори починали преди 70 години за Европейски автори и 50 години за автори извън Европа. Моделите са само за пример по които се рисува, те не се печатят, разпространяват с търговска цел във вид на картички или фотоматериали затова са с логото на фирмата или надпис на Предприятието, удостоверяващи, че се използват само в този сайт.

2.

Предприятието НЕ изпълнява поръчки на стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или правата на трети страни (особено авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост), както и чието предлагане онлайн може да се счете за противно на добрите нрави, не могат да бъдат предмет на продажба.

3.

Предприятието НЕ изпълнява реставрация на крадени /незаконно придобити/ произведения на изкуството и не се занимава с тяхната покупко-продажба.

4.

Предприятието НЕ изпълнява фалшифициране на произведения на изкуството, /копия на произведения 1:1 в размери/ затова Потребители изпращащи подобни предложения ще бъдат санкционирани чрез блокирането на IP адресите им и след доказване на повторно нарушение ще бъдат предавани на съответните органи. /Молим Потребителите да се запознаят какво е музейно копие и фалшификат/. За копия на картини и икони музеите могат да се свържат с нас за повече информация.

5.

По време на поръчка на произведения или услуги, Потребителите могат да задават въпроси на Предприятието, които се отнасят до направената поръчка или преди поръчката да е направена.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

1.

Веднага след като Предприятието е изпълнило поръчка или услуга към Потребител изпраща произведението на посочения адрес по един от начините обявени в сайта. След което уведомява Потребителят за изпратената картина, икона или друго произведение по електронната поща като му предоставя тракинг номерът на пратката и компанията която извършва доставката. Тракинг номер не се посочва в случай, че пратката е изпратена чрез EMS или е с транспорт на Предприятие Кастро.

ПРЕДПРИЯТИЕ КАСТРО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

1.

Предприятие Кастро може да блокира IP адрес на Потребител за ограничен или неограничен период от време, ако действията на Потребителя нарушават разпоредбите на споразумението - договора, създават отрицателен имидж на Фирмата или по някакъв начин са в ущърб на Предприятието.

2.

В случай на блокиране на IP адрес, Потребителят има достъп само до тези функции, които му дават възможност да заплати дължимите суми на Предприятие Кастро и да завърши сделките, изпълнени преди блокирането на адреса, но той не може да се възползва от никоя от услугите предлагани от Фирма Кастро. Веднага след блокирането на адреса, всички поръчки, които Потребителят е направил за дадени произведения или услуги, се анулират с изключение на заплатените вече от него.

3.

Потребител, чийто IP адрес е бил блокиран, не може да ползва отново услуги и продукти на Предприятието без предварителното съгласие на Фирмата собственик на сайта. Предприятието може да откаже услуги или продукти на Потребител, чийто IP адрес е бил блокиран в миналото.

ТАКСИ

1.

Услугите, предоставяни от Предприятие Кастро не са безплатни. Потребителят следва да заплати всички такси също и митнически тарифи при получаване на пратката в страната която се намира и е обвързан с такси. За България Потребителите са освободени от такива.

2.

Размерът на таксите и комисионните за предлаганите услуги както и правилата за събирането им са изложени в линковете на Банките Операторите или Системи за разплащане публикувани в техните сайтове. Таксите за банков превод са за сметка на Поръчителя.

3.

На потребителите се издават фактури. Потребители, които са физически лица и не осъществяват търговска дейност, получават копие от поръчката и номера на поръчката по пощата или e-mail след като услугата е извършена или стоката изпратена. На частни /физически/ лица може да бъде издадена фактура по ЕГН

4.

Фактурите се издават на базата на данните подадени към Фирма Кастро от Потребителите, включени в електронната поща или поръчкови форми.

5.

Сумите и таксите за услуги, предоставени от Предприятие Кастро се изплащат от Потребителите по банкова сметки посочена в сайта.

ОЩЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

1.

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с направените поръчки за доставка и настоящите Общи условия.

2.

Доставката на стоки на територията на Република България се извършва със куриерски фирми, съгласно тарифите посочени в сайтовете на фирмите за куриерски услуги и в съответствие с Общите условия за пазаруване , освен ако изрично не е указано ,че продукта е с безплатен транспорт /доставка/. Съгласно условията на сайта, потребителят е длъжен да вземе пратката, която е поръчал. При условие, че не взема пратките от адрес или адрес на доставчика, пратката се връща обратно на фирмата изпращач /подателя/. Следващо изпращане е възможно единствено и само при условие, че клиентът заплати всички такси до момента натрупани от трандпортни разходи, мита и т.н. + такса за ново изпращане.

3.

Сроковете за доставки на нашите произведения е от 1 до 7 работни дни в зависимост от отдалечеността на адреса за доставка. Забавяне е възможно от фирмите за доставка през официално обявени Национални и Международни празници както и за Коледа и Нова година.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.

Онлайн магазина Castrobg.com се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок.

2.

Онлайн магазина Castrobg.com се задължава да изпълнява договореностите с клиента с дължимата грижа.

3.

Онлайн магазина Castrobg.com не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

4.

Онлайн магазина Castrobg.com не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на Предприятие Кастро.

5.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми.

6.

Клиентът има право да иска връщането на стоката ако е налице несъответствие с поръчания размер /без случаите на маслена и акрилна живопис с отклонение до 5мм./ /това е в случай, че не трябва да се получават изкривявания на образите - затова НИЕ - Предприятие Кастро се стараем да направим размерите с точност до 1 - 5 мм. има се в предвид, че става въпрос за произведения на изкуството, а не за фотография - НИЕ Рисуваме -не фотокопираме плакати и произведения/. Рекламацията при несъответствие с поръчания размер се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока посочен по-горе.

7.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената.

8.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.

9.

При предявяване рекламация, представител на Сайта може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.

10.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на Сайта.

11.

Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

12.

Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.

13.

Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, за даден продукт или да подава друга невярна информация.

14.

Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

15.

Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите условия за пазаруване в онлайн магазина на Предприятие Кастро.

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1.

Всички дейности, извършвани от Потребителите на сайта, се съобразяват с приложимото право и добрите нрави и тон. Забраняват се вулгаризми, нецензурно или порнографско съдържание да се изпраща по електронна поща факс или други обиди по телефон, призоваване към разпространяване на омраза, расизъм, ксенофобия и конфликти между народите. Забранява се разпространение координатите на физически или юридически лица, с изключение на тези на Потребителя, оставил отговор, включително име и фамилия, адрес, телефонен номер или електронна поща.

2.

Забраняват се текстове с рекламно съдържание и линкове /СПАМ/ към електронните пощи на Предприятие Кастро съгласно ЗЕТ.

3.

Ако Потребителят е обявил невярна информация поръчката се счита за невалидна - невалидните поръчки са със статус "Отказана". със статус "Отказана" е всяка поръчка, която не е заплатена от потребител в определен срок. Статус на поръчката всеки клиент може да следи в профила си при регистрацията. Фирма Кастро обявява статуса на всяка поръчка а статусът може да бъде в следните категории: "Изчакване" - Докато получим потвърждение от банката за направено плащане, "В процес на обработка" - Вашата поръчка се изпълнява, "Изпратена" - Поръчката Ви е изпратена на посочен от Вас адрес,или същия статус е за поръчки за които сме изпратили потребителско име и парола - интернет обучение и курсове, "Обновена" - Поръчка, която е претърпяла изменение по причини посочени от Вас или Фирмата изпълнител, "Завършена" - Поръчка, която е осъществена и Вие сте получили на посочен от Вас адрес /освен ако не е посочено друго при онлайн обучения и/или дейности/.

4.

Потребителите сами ще архивират информацията за всички поръчки, извършени в сайта Castrobg.com на трайни носители.

5.

Предприятие Кастро притежава авторските права върху графичните елементи на сайта, включително - лого и съдържание, както и върху оформление и състава на тези елементи и правата върху интелектуалната собственост, включително правата върху регистрираните търговски марки и превантивни права върху търговски марки, публикувани в сайта. На потребителите се забранява да се възползват от графични елементи, тяхното разположение и състав, както и от символи, снимки и съдържание от сайта представляващи предмет на правата, които Предприятие Кастро притежава, с изключение на случаите с предварителното съгласие на Фирма Кастро.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И СИГУРНОСТ ПРИ ПАЗАРУВАНЕТО

1.

Личните данни, дадени от Потребителите са събрани и обработени от Предприятие Кастро в съответствие с приложимото право и политиката за защита на личните данни.

2.

Личните данни на Потребителите се разкриват пред други Потребители само в случаите, изложени тук, както и в други основателни случаи, с предварителното съгласие на лицето, за което се отнасят. /Данните могат да бъдат предоставяне без съгласието на потребителите в случаите предвидени със Закон/.

3.

Ние никога няма да Ви питаме за номера на дебитни и кредитни карти както и други данни свързани с лична информация. Използваме защитена връзка при направа на Вашата поръчка със защитен сертификат за защита на лични данни на клиенти с криптирана връзка, пазаруващи он-лайн. Всеки потребител може да провери достоверността на сертификата за защитена - криптирана връзка, която се получава /изобразява/ в браузъра със зелен катинар.

ПРОМЕНИ В СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Гаранция

1.

Магазин CASTROBG.COM гарантира, че към момента на изпращане продуктът или извършена услуга няма недостатъци, които да намалят стойността или годността за обичайна употреба съгласно сертификатите и документацията с които разполага.

2.

Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, Потребителят следва да провери дали тя е пълна и дали доставените продукти, услуги или артикули имат някакви недостатъци или дефекти. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

3.

Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на пратката.

4.

Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукти и услуги, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията.

4а.

Предприятие Кастро не поема гаранция и не приема връщане на продукти на които клиента се е опитал сам да отстрани дадени недостатъци /защото Ние - Фирма Кастро изпращаме всички продукти без недостатъци/., както и ако клиентът или потребителят вече е използвал продуктите по начин нецелесъобразен.

5.

Castrobg.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените произведения, дължащи се на специфики в екраните /мониторите/ на компютрите на клиентите.

6.

Предприятието гарантира цветове най-близки да оригинала разполагайки с репродукции на оригиналите в по-голяма част направени от Фирма Кастро и в част предоставена от наши сътрудници в страната и чужбина в галерии и музейни колекции.

7.

Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

8.

Снимки, илюстрации и описание на продукти и услуги - Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта и за технология на изпълнение.

9.

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин CASTROBG.COM и ПОТРЕБИТЕЛ се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.

Цената на доставката се определя от теглото на пратката и вида на куриерската услуга - Експресна или Икономична, независимо от населеното място – за услуги или продукти не описани като размер в сайта свържете се с екипа на Предприятие Кастро. Доставки за България в посочените стандартни размери са безплатни /освен ако не е отбелязано друго/.

11.

Доставка извън страната може да се извърши само чрез DHL, ЕМС, Еконт, Speedy и Български пощи. В такъв случай клиентът заплаща авансово 100% от цената на заявените стоки и допълнителните разходи (транспорт, оформяне на износ, допълнителна опаковка и други) освен в случаите когато е обявено безплатен транспорт и в зависимост от отдалечената дестинация.

12.

CASTROBG.COM има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ПРЕДПРИЯТИЕТО, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

13.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от CASTROBG.COM, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то CASTROBG.COM има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

14.

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез този сайт се извършват на телефоните, факсовете / адресите за контакти, електронна поща, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон, факс / адрес за контакт, електронна поща на Потребителя.

15.

Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

16.

Castrobg.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, неточност, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Castrobg.com

17.

Предприятието не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Фирма Кастро във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Castrobg.com

18.

Потребителят е длъжен да обезщети Предприятието и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал в сайта на Предприятието, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Castrobg.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етикета.

19.

Castrobg.com има право ежеседмично или ежемесечно да изпраща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Castrobg.com няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили на електронната поща, че не желаят да го получават.

20.

Предприятието има право да събира и използва информация относно своите Потребители.

21.

Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Castrobg.com, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: support@castrobg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

/ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ/

За всички произведения на изкуството и творби поръчани в Предприятие „Кастро“

Уважаеми Клиенти, Поздравяваме Ви за направения избор и Ви пожелаваме дълги години да запазите закупените произведения на изкуството за да ги предадете на следващите поколения.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК, ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранцията издадена за всички произведения на изкуството от Предприятие „Кастро“ е в сила само на територията на Република България.

Не се разрешава издаването на дубликат на Гаранционните условия /или неговото копиране/.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИЯ

10 /ДЕСЕТ/ години използване на произведението/ята/ в съответствие с обявените за произведенията параметри, съгласно правилно съхранение и ползване.

90 /ДЕВЕТДЕСЕТ/години устойчивост на материалите вложени в произведенията съгласно инструкции за почистване, съхранение, пренос и др. описани в настоящата гаранция и ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ /ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ НА ФИРМАТА WINSOR&NEWTON МАТЕРИАЛИ/

Гаранцията е в сила и гаранционния срок започва да тече от датата на получаване на произведението/ята/, но не по-късно от един месец от датата на създаването му /им/ САМО ако:

Тези гаранционни условия са попълнени четливо с химикал от Предприятие „Кастро“ и Потребителя /Клиента/ и са подпечатани с печатите на фирмата.

За платната които клиента е поръчал без подрамка и /или/ рамка да са опънати в/у подрамка само от оторизирани /правоспособни/ за това лица удостоверено с документ /от фирма за рамкиране или др./.

Изискванията за монтиране /местата за окачване/ от Инструкцията са изпълнени, а за ползване се изпълняват.

Произведението е окачено и се ползва само с вложените в него, и в опаковката му комлектовки.

Към тези гаранционни условия е приложен документът от закупуването на произведението /ята/ (фактура за юридически лица, поръчка и ном. на поръчка за физически лица, сертификат, приемателно предавателен протокол – в случаите на директна доставка от Фирмата изпълнител или документ от куриерската фирма доставчик – в случаите на доставка по пощата).

В случай на неизпълнение на горепосочените точки, Предприятие Кастро не поема никаква отговорност за гаранция или условия за ползване на произведението/ята/, както и за евентуално възникнали дефекти според Правила и Условия за ползване – Договор-Споразумение с Потребители /Клиенти/ и собствениците на сайта Castrobg.com от адрес: http://e-shop.castrobg.com/art/index.php?main_page=conditions на Фирма „Кастро“ /при интернет пазаруване онлайн търговия потребителите предварително са запознати с условията/. В този случай гаранцията не е валидна и отстраняването на такива дефекти се извършва САМО срещу заплащане.

В случай на неизпълнение на т.5 от гаранционните условия Клиентът /Потребителят/ не може да предявява рекламации за произведението /ята/ - Чл. 125, ал. 4 от ЗЗП.

Съгласно чл. 120 от ЗЗП, независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на поръчката с договор за продажба/поръчка. Обслужването в гаранционния срок и уреждането на рекламациите се извършва съгласно изискванията на ЗЗП.

Гаранцията се състои в безплатно отстраняване на несъответствие/дефект по вина на фирмата създала произведението/, както и на дефекти които могат да се появят по време на нормалното използване на произведенията в течение на гаранционния му срок. Поправката се извършва от Предприятието създало произведенията като се предоставят настоящият формуляр с гаранционните условия и документацията приложена при поръчката и получаването на произведенията. Възстановяване на заплатена сума или подмяна на произведение с ново може да се извърши САМО когато е невъзможно дефектът да бъде отстранен в предвидения от Закона за защита на потребителите срок.

В случай, че Предприятието е извършило безвъзмездно стенописна украса или друг вид услуга в рамките на гр. София или в обсег до 400 км.извън столицата, отстраняването на несъответствия или друг вид увреждания причинени от механичен или друг тип /по време на нормалното използване/ извън гаранционнен срок/ се извършват след платена застраховка за работа на височини и се осигурява на Предприятието монтирано скеле за отстраняване на повредите /наемът за скеле, монтаж и демонтаж са за сметка на Потребителят, както и пътни, дневни, командировъчни/.

Гаранцията на произведения на изкуството не се отнася до повреди, причинени от: неправилен транспорт и/или съхранение, неспазване на инструкции за нормално ползване, неправилно почистване, природни бедствия, стихии, капилярна или друга влага, течове от покривни конструкции и пространства, както и в случаите когато е правен опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица. В тези случаи дефекти се отстраняват само срещу заплащане.

Съхранение и почистване на произведения на изкуството закупени от Предприятие „Кастро“: Окачването на произведения на изкуството става в сухи /без влага/ помещения, без пряка слънчева светлина, без поставянето на излъчватели на топлина директно към произведенията / лампи, крушки, отоплителни уреди и др./, Почистването на всички произведения може да се извършва само с леко навлажнена памучна мека кърпа. Изключително се забранява използването на разтворители като спирт или р-ри на спиртна основа и разредители!!!!!!! нормална t* за всички произведения е 15 – 25*C.

Назад
Вашият IP адрес е: 18.232.188.251